Установяване на тестово въздушно пространство „U-space Раковски“

На вниманието на всички регистрирани оператори на БЛС (безпилотни летателни системи)

Във връзка с предстояща демонстрация за установяване на тестово въздушно пространство „U-space Раковски“ са поканени доставчици на U-space и регистрирани оператори на БЛС на изслушване.

Планирано е да се проведат две онлайн изслушвания на 09.03.2023 и 10.03.2023 от 14:00 ч., за които ще бъде изпратен линк за връзка до заинтересованите лица, подали заявка. 

Моля да заявите своя интерес за участие в изслушването на ел. поща [email protected] с копие до [email protected] в срок до 08.03.2023 г. Изслушването ще се ръководи от председателя на координатора за U-space.

Поради технически причини броят на лицата, допуснати до изслушването, е ограничен, като при необходимост ще бъдат определени допълнителни дати. Линкът за връзка към изслужването ще бъде изпратен на 09.03.2023 г. до 10.00 ч.