Въвеждане на европейска информационна платформа за дронове и въздушни таксита

Агенцията за авиационна безопасност на Европейския съюз (EASA) пусна първата версия на цифрова информационна платформа за обмен на информация за дронове и въздушни таксита - Innovative Air Mobility (IAM) Hub.

Първата версия на платформата за иновативна въздушна мобилност позволява на градове, региони, национални органи, оператори и производители, които участват във въвеждането на услуги за дронове и въздушни таксита, да се свързват, за да могат да споделят и получават надеждна информация и данни.

Платформата цели да се създаде прозрачност, която да отговори на опасенията на гражданите свързани с въвеждането на новите технологии и услуги, както и да осигури по-широко обществено приемане на тези услуги и технологии.

В допълнение, ГД ГВА публикува обобщена информация за минималните изисквания за безопасна експлоатация на дронове.