Открива се конкурс за достъп до пазара на въздушни превозвачи за придобиване на право за назначаване с цел експлоатация на следните линии до Китай: София-Пекин-София, София-Шанхай-София, София-Джънджоу-София и София-Шънджън-София

Министерство на транспорта и съобщенията и Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ откриват конкурс за достъп до пазара на въздушни превозвачи за придобиване на право за назначаване с цел експлоатация на линиите София-Пекин-София, София-Шанхай-София, София-Джънджоу-София и София-Шънджън-София, договорени със Спогодбата за въздушен транспорт между Правителството на Република България и Правителството на Китайската народна република, подписана на 21 юни 1993 г. в гр. Пекин, в сила от 21.10.1996 г., изменена с Меморандум за разбирателство между въздухоплавателните власти на Китайската народна република и Република България, в сила от 8 декември 2023 г.

Приложения
Приложение Размер
Заповед № РД-08-118/13.03.2024 г. на министъра на транспорта и съобщенията за определяне на въздушните превозвачи „Компас Карго Еърлайнс“ ЕООД, „България Еър“ АД и „Гъливеър“ ЕООД за назначаване с цел експлоатация на международни въздушни линии до Китай 1006.2 KB
Заключителен протокол за резултатите от работата на комисията по провеждан конкурс за придобиване право за назначаване с цел експлоатация на линиите София-Пекин-София, София-Шанхай-София, София-Джънджоу-София и София-Шънджън-София 7.02 MB
Предварителен протокол за резултатите от работата на комисията по провеждан конкурс за придобиване на право за назначаване с цел експлоатация на линиите София-Пекин-София, София-Шанхай-София, София-Джънджоу-София и София-Шънджън-София 913.29 KB
Заповед № РД-08-22/16.01.2024 г. за стартиране на конкурс за експлоатация на въздушни линии до Китай 1.24 MB
Наредба № 847 от 15.01.2010 г. за въвеждане на национална процедура за достъп до пазара на въздушни превозвачи на Общността, установени в Република България, по въздушни линии, договорени съгласно международни договори на Република България с държави извън ЕС 237.91 KB
Спогодба за въздушен транспорт между Правителството на Република България и Правителството на Китайската народна република 1.31 MB
Споразумението между Европейския съюз и правителството на Китайската народна република относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги 754.9 KB
Меморандум за разбирателство между въздухоплавателните власти на Китайската народна република и Република България 225.23 KB
Memorandum of Understanding between the Aeronautical Authorities of the People’s Republic of China and the Republic of Bulgaria 1.04 MB