Kонкурс за достъп до пазара на въздушни превозвачи за придобиване право за назначаване с цел експлоатация на линиите София-Карачи-София и София-Лахор-София

Министерство на транспорта и съобщенията и Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ откриват конкурс за достъп до пазара на въздушни превозвачи за придобиване право за назначаване с цел експлоатация на линиите София-Карачи-София и София-Лахор-София, договорени със Спогодбата между правителството на Народна република България и правителството на Ислямска република Пакистан за въздушни съобщения, подписана на 22 октомври 1969 г. в Исламабад и Меморандума за разбирателство между въздухоплавателните власти на Република България и въздухоплавателните власти на Ислямска република Пакистан, подписан на 20 октомври 2015 г. в Анталия

Приложения
Приложение Размер
Заповед № РД-08-217/07.05.2024 г. на министъра на транспорта и съобщенията за определяне на въздушния превозвач „ГъливЕър“ ЕООД за назначаване с цел експлоатация на международните въздушни линии София-Карачи-София и София-Лахор-София 3.95 MB
Заповед № РД-08-115/11.03.2024 г. за стартиране на конкурс за експлоатация на въздушни линии София-Карачи-София и София-Лахор-София 948.99 KB
Наредба № 847 от 15.01.2010 г. за въвеждане на национална процедура за достъп до пазара на въздушни превозвачи на Общността, установени в Република България, по въздушни линии, договорени съгласно международни договори на Република България с държави извън ЕС 237.91 KB
Спогодба между правителството на Народна република България и правителството на Ислямска република Пакистан за въздушни съобщения, подписана на 22 октомври 1969 г. в Исламабад 4.83 MB
Споразумение между Европейската общност и правителството на Ислямска република Пакистан относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги, в сила от 5 май 2015 г. 81.78 KB
Меморандума за разбирателство между въздухоплавателните власти на Република България и въздухоплавателните власти на Ислямска република Пакистан, подписан на 20 октомври 2015 г. в Анталия 461.39 KB