Национален план по безопасност в гражданското въздухоплаване, валиден от 18.12.2020г.