Национална програма по безопасност в гражданското въздухоплаване, валидна от 05.11.2018 г.