Тълкувателни насоки относно Регламент (ЕО) № 1008/2008 на Европейския парламент и на Съвета – правила за притежание и контрол на въздушни превозвачи от ЕС