Норми за летателна годност за издаване и изменение на типови удостоверения за летателна годност на големи самолети, оборудвани с газо-турбинни силови установки (JAR-25)

Приложение
Приложение Размер
jar_25.doc 5.33 MB