Инструкция RVSM

за сертифициране на въздухоплавателни средства /ВС/ и на оператори за изпълнение на полети в Европейското въздушно пространство с редуцирано минимално вертикално ешелониране между ешелони FL290 и FL410.

Приложения
Приложение Размер
Инструкция RVSM 548.2 KB
Инструкция RVSM 300.25 KB