Експлоатационно указание № ЕУ 008/0203

№ ЕУ 008/0203
За осигуряване на безопасността на полетите и въвеждане на изисквания за разширение на Лицензия на организация за техническо обслужване с допълнителен лицензионнен клас - "Лаборатории за обективен контрол в Гражданското въздухоплаване на Р.България".

Приложения
Приложение Размер
Експлоатационно указание № ЕУ 008/0203 222.59 KB