Наръчник на инспектора по въздухоплаваненето, част Летателна годност