Проекти на регламенти/директиви на ЕС

Заинтересованите лица - авиационната индустрия и отделни лица могат да дават предложения в онлайн режим за изменение и допълнение или отмяна на текстове в проекти на регламенти/директиви на ЕС на следния адрес:

Notices of proposed amendments (NPAs): http://easa.europa.eu/rulemaking/notices-of-proposed-amendment-NPA.php