Полезни съвети при пътуване със самолет

Какво трябва да знаем преди пътуването

При планиране на Вашето пътуване е Важно да знаете, че нискотарифните авиопревозвачи не предлагат свързващи полети нито по собствените си маршрути, нито съвместно с други авиокомпании.

Преди да направите Вашата резервация и да закупите Вашия билет, трябва да се запознаете с Общите условия за превоз на съответната авиокомпания. Закупеният билет представлява договор между Вас и въздушния превозвач и Общите условия са основата върху които възникват договорните взаимоотношения между страните.

При проблем или затруднение със системата на въздушния превозвач по време на резервация или онлайн регистрация за полет, Вие трябва да се свържете с авиокомпанията посредством нейния Кол център.

Честа причина за пропускане на свързващ полет е малкото време за трансфер. Големите трансферни летища в Европа като Франкфурт, Мюнхен, Виена, Париж, Амстердам, Лондон предоставят детайлна информация за този етап от Вашето пътуване. Препоръчително е да се запознаете с необходимото минимално време за трансфер на съответното летище и внимателно да планирате времето между полетите Ви.

Поради мерките за сигурност на летищата е необходимо да се предвиди достатъчно време за явяване преди полет, препоръчително поне два часа преди обявеното време за заминаване.

При необходимост от осигуряване на помощ за лица с намалена подвижност, тя следва да бъде заявена към опериращия превозвач при закупуването на билета или поне 48 часа преди полета.  

Разходите, направени от пътника в случай на закъснял или отменен полет, се доказват чрез представяне на платежни документи за тях (касови бележки, фактури и т.н.).

При възникване на извънредни ситуации или проблеми по време на пътуване, пътниците следва да се обръщат за информация към представителя на превозвача на летището, или към бюрото за информация на съответното летище, където е възникнал случаят.

 

Какво трябва да знаем и да направим при проблеми с багажа

Преди пътуване е необходимо да се запознаете кои вещи са забранени за превоз в ръчния и регистриран багаж, изискванията за размерите на багажа и за кои вещи въздушният превозвач не носи отговорност в случай на повреда или липса.

При възникване на нередност с багажа трябва да се обърнете към гише „Рекламация и багажи“ на съответното летище, където е установен проблемът, с цел издаване на протокол за нерегулярност. Установяването на липси и повреди след като сте напуснали зоната на терминала и/или летището не се приемат за основателни. При получаване на протокола в срок от седем календарни дни се подава жалба към авиокомпанията, изпълнила полета.

Ако багажът Ви закъснее/бъде изгубен, е необходимо да се консултирате с въздушния превозвач относно това, какво ще се счете като вещи от първа необходимост и кои от направените разходи за закупуването им ще Ви бъдат възстановени след предоставяне на касови бележки или фактури.  Някои авиокомпании плащат фиксирана сума на ден при закъснение на багажа Ви след 24 часа.

 

Съдействие от страна на националните органи по прилагане на Регламент 261/2004

Националните органи по прилагане на Регламент 261/2004 (за България ГД „Гражданска въздухоплавателна администрация“) разглеждат жалбите безплатно.

Националният орган по прилагане на Регламент (ЕС) № 261/2004  за България е отговорен за жалби на пътници, заминаващи от летище на територията на Република България и жалби на пътници, заминаващи от летище, намиращо се в трета страна, до летище, разположено на територията на Република България.

Подаването на жалби към националния орган се извършва по електронна или конвенционална поща, след като пътникът първо е подал жалба към превозвача и в срок до два месеца не е получил отговор, или полученият отговор не е удовлетворителен за него.

При подаването на жалба до националния орган по прилагане пътникът трябва да предостави копие от бордна карта, електронен билет, кореспонденция с превозвача и всички документи, имащи отношение към случая.

Националните органи по прилагане на Регламент (ЕС) № 261/2004 нямат задължения да предприемат принудителни действия срещу въздушни превозвачи с цел да ги заставят да изплатят предвиденото в регламента обезщетение. Принудителното събиране на дължимо обезщетение по Регламент 261/2004 за Република България се осъществява по общия съдебен ред (Граждански процесуален кодекс).