Права на пътниците при пътуване с въздушен транспорт (по Регламент (ЕК) № 261/2004)

Регламент (ЕК) № 261/2004 на Европейския парламент и на Съвета влезе в сила на 17 февруари 2005. 

Целта на Регламента е да установи общи правила за обезщетение и съдействие на пътниците при пътуване с въздушен транспорт при:

  • Отказан достъп на борда  
  • Отмяна (Анулиране) на полет 
  • Закъснение
  • Промяна на пътническата класа

Гражданска въздухоплавателна администрация (ГД "ГВА") е националния орган по прилагане на Регламента в България. Списък на другите национални органи от Европейския Съюз може да бъде намерен тук .

Пътници, за които се отнася Регламента 

Този Регламент се прилага за:

  • пътници, заминаващи от летища в рамките на Европейския съюз / България и Европейската икономическа зона (ЕИЗ);
  • пътници, пристигащи на летище на територията на ЕС/България и ЕИЗ от летище в трета държава, при условие, че полетът се изпълнява от въздушен превозвач, лицензиран в Европейския съюз и не са получили обезщетение или съдействие в тази трета държава)

Прилагането на Регламента е разделено между различните държави-членки. 

Пътници, за които не се отнася Регламента

Регламента не важи за пътници, които пътуват безплатно или по намалена тарифа, която не се предлага публично.

Той не се прилага за пътници:

  • които не са се регистрирали и явили навреме за качване на борда;
  • нямат потвърдена резервация;
  • нямат изрядни пътни документи за пътуването си - паспорт, виза и т.н;
  • които могат да застрашат безопасността или сигурността на полета.

Важно е да се отбележи, че билетите, закупени съгласно "Програми за често пътуващи" не се считат за билети по намалена тарифа за целите на Регламента.

Други проблеми, като изгубен или повреден багаж, телесни наранявания и връщане на данъци и такси не се регулират от Регламента.