Отказан достъп на борда

Има два вида отказан достъп до борда:

 1. Против Вашата воля; и
 2. Доброволно.

Отказан достъп против Вашата воля

Това е в случай, че въздушният превозвач откаже да Ви допусне до борда въпреки, че сте показали, че не представлявате риск за полета по отношение на  здравословни причини, безопасността и сигурността и сте пристигнали на летището с:

 • потвърдена резервация;
 • изрядни документи за Вашето пътуване;
 • достатъчно време за да минете процедурите по регистрация за полета, сигурност и    качване на борда.

Когато Ви е отказан достъп против вашата воля, въздушният превозвач следва да Ви предложи избор между;

 • премаршрутиране възможно най-скоро;
 • премаршрутиране за по-късна дата удобна за Вас и при наличие на свободни места; и
 • връщане на цялата сума по неизползвания билет, в случай че решите да не пътувате.

Ако сте избрали да бъдете премаршрутирани възможно най-скоро, то тогава въздушният превозвач следва да Ви предостави помощ и съдействие за времето на изчакване на алтернативния полет, която включва:

 • Безплатни храни и напитки в количество съобразено с времето за изчакване;
 • Настаняване в хотел за сметка на превозвача, заедно с трансфера и обратно;
 • Трансфер между хотела и летището (когато е необходимо); и
 • Предоставяне безплатно на два телефонни разговора или съобщения по факс, или по електронна поща;

В случай, че въздушният превозвач не може да Ви окаже помощта и съдействието  изложено по-горе и Вие сами направите разходи за тях, то тогава имате право да предявите Вашите претенции към превозвача за възстановяване на направените от Вас разходи за времето на изчакване на полета, след предоставяне на съответните касови бележки и фактури за тях.

Въздушният превозвач следва да Ви обезщети за отказания достъп против Вашата воля.

Размерът на обезщетението зависи от разстоянието на полета Ви както и от това в какви времеви рамки сте били премаршрутирани.

Доброволно отказан достъп до борда

В случай, че Вашият полет е претоварен (overbooked), въздушният превозвач следва да апелира за доброволци, които да се откажат от местата си в полета срещу получаване на допълнителни облаги.

Ако доброволно сте се отказали от достъп до борда в допълнение към облагите въздушният превозвач следва да предложи избор между:

 • премаршрутиране възможно най-скоро;
 • премаршрутиране за по-късна дата удобна за Вас и при наличие на свободни места; и
  връщане на цялата сума по неизползвания билет, в случай че решите да не пътувате.

От Вас зависи какви други облаги ще се съгласите да договорите и получите от въздушния превозвач.

Обръщаме внимание, че ако се явят недостатъчен брой доброволци за да могат останалите пътници с резервации да се качат на борда, тогава опериращият въздушен превозвач може да откаже достъп на борда на пътници против тяхната воля.