Отмяна/Анулиране на полет

Вашият полет е отменен (анулиран) - в зависимост от това, кога сте били уведомени за отмяната, Вашият въздушен превозвач трябва да Ви предложи избор между:

1. Премаршрутиране възможно най-близко до първоначалното време за заминаване;
2. премаршрутиране за по-късна дата, при наличие на свободни места; или
3. връщане на сумите по неизползвания самолетен билет;

Останалите права се определят в зависимост от това, кога сте били информирани за отмяната.

Ако сте получили уведомление за отмяната по-малко от 7 дни...

..и сте избрали вариант 1, от посочените по-горе, и сте били премаршрутирани с полет заминаващ не повече от един час преди Вашия първоначален час на заминаване и позволяващ пристигане в рамките на два часа от първоначално планирания час на пристигане, то в този случай въздушния превозвач не дължи обезщетение.

Ако сте избрали вариант 1 и сте били премаршрутирани  извън рамките на посоченото време посочено по-горе, то в този случай имате право на обезщетение, освен ако въздушния превозвач не докаже, че отмяната е била в резултат на извънредни обстоятелства.

В случай, че сте избрали да бъдете премаршрутирани възможно най-бързо (вариант 1) имате право на помощ за времето на изчакване до новия полет както следва:

  • храна и напитки (съобразени с времето за изчакване);
  • хотел (когато се налага престой за една или повече нощи);
  • трансфер между летището и хотела (където е необходимо); и
  • 2 телефонни разговора/ факса/ e-mail.

Ако тази помощ не Ви бъде оказана от страна на въздушния превозвач и се наложи Вие сами да платите за нея, то следва да запазите касовите бележки и фактури, за да може след това те да Ви бъдат възстановени от страна на въздушния превозвач.

Ако сте получили уведомление за отмяната между 7 дни 2 седмици...

..и сте избрали вариант 1 като сте били премаршрутирани с полет заминаващ не повече от 2 часа преди вашия първоначален час на заминаване и позволяващ пристигане в рамките на не по-късно от 4 часа от първоначално планирания час на пристигане, то в този случай въздушния превозвач не дължи обезщетение.

Ако сте избрали вариант 1 и сте били премаршрутирани  извън рамките на посоченото време посочено по-горе, то в този случай имате право на обезщетение, освен ако въздушния превозвач не докаже, че отмяната е била в резултат на извънредни обстоятелства.

Ако сте получили уведомление за отмяната повече от 2 седмици...

...то в този случай, въздушният превозвач не Ви дължи допълнително обезщетение.

Когато, в случай на обслужване на град, агломерация или регион от няколко летища, опериращ въздушен превозвач предлага на пътник полет до летище като алтернатива на това, за което е направена резервацията, опериращият въздушен превозвач поема разходите за прехвърлянето на пътника от алтернативното летище или до това, за което е направена резервацията, или до друг близък краен пункт на пристигане, съгласувано с пътника.

Обезщетения

В случай, че възникне несъгласие между Вас и въздушния превозвач относно наличието на извънредни обстоятелства и правото на обезщетение то тогава следва да отнесете жалбата си към съответния национален орган.

Компенсацията в случай на анулиране зависи от разстоянието на полета и причината за анулирането.

Ако разстоянието на полета е:

  • до1500 km, платимата сума е €250
  • 1500 km - 3500 km и за всички полети от Европейския съюз над 3500 km, платимата сума е €400
  • 3500 km или повече, платимата сума е €600.

В случай, че въздушният превозвач може да предложи премаршрутиране до крайната цел, което не надвишава:

  • два часа за полети по-малки от 1500 km;
  • три часа за полети между 1500 km и 3500 km; и
  • четири часа за полети над 3500 km

компенсацията се намалява с 50%