Закъснение

В случай, че Вашият полет по разписание закъснява с повече от:

 • два часа или повече при полети до 1500 км (къси разстояния);
 • три часа или повече при полети над 1500 км в рамките на Европейския съюз (ЕС), както и при други полети между 1500 км и 3500 км (средни разстояния);
 • четири часа или повече при полети над 3500 км извън ЕС (дълги разстояния).

Вашият въздушният превозвач трябва да Ви информира писмено за това каква помощ и съдействие следва да Ви окаже.

Ако полетът Ви закъснява с повече от 5 часа (независимо от разстоянието на Вашия полет) и Вие решите да не пътувате, въздушният превозвач трябва да Ви предложи връщане на пълната стойност на билета, или възстановяване на частта или частите от полета, които не са били осъществени.

В случай, че изберете да Ви бъдат върнати сумите по неизползвания билет въздушния превозвач не носи по-нататъшна отговорност спрямо Вас както и не дължи обезщетения по смисъла на Регламента.

Какво означава „помощ и съдействие"?

Помощ и съдействие включва:

 • Безплатни храни и напитки в количество съобразено с времето за изчакване;
 • Настаняване в хотел за сметка на превозвача, заедно с трансфера и обратно;
 • Трансфер между хотела и летището (когато е необходимо); и
 • Предоставяне безплатно на два телефонни разговора или съобщения по факс, или по електронна поща;

В случай, че въздушният превозвач не може да Ви окаже помощта и съдействието  изложено по-горе и Вие сами направите разходи за тях, то тогава имате право да предявите Вашите претенции към превозвача за възстановяване на направените от Вас разходи за времето на изчакване на полета, след предоставяне на съответните касови бележки и фактури за тях.

Обезщетение

Съгласно Решението на Европейския съд от 19 ноември 2009 г. и от 23 октомври 2012 г. в случай, че пристигате в крайния пункт от маршрута по билета Ви със закъснение повече от 3 часа и ако въздушният превозвач не може да докаже, че това закъснение е причинено от извънредни обстоятелства, то тогава Вие имате право на обезщетение.

Размерът на обезщетението зависи от разстоянието на полета, както следва:

 • къси разстояния -  €250 на пътник.
 • средни разстояния - €400 на пътник.
 • дълги разстояния - €600 на пътник.

Как се определя разстоянието на полета дали попада в къси, средни или дълги разстояния?

Разстоянията се измерват по метода на дъгата на големия кръг. Този метод обикновено се използва в авиационния сектор за определяне на разстоянията между две летища.

От тук : http://www.gcmap.com/ можете сами да определите къде попада Вашият полет.

Оплакването (жалба) може да бъде подадено до въздушния превозвач, с който имате договор за въздушен превоз, или до въздушния превозвач, който действително извършва полета, ако е различен.

В случай на неудовлетвореност от отговора на въздушния превозвач имате право да предявите Вашите претенции по съответния съдебен ред.

В кой съд можете да заведете дело?

 • В съда по постоянно седалище на въздушния превозвач;
 • В съда по основното място на дейност на въздушния превозвач;
 • В съда по друго място на дейност на въздушния превозвач, чрез което е сключен договорът за превоз;
 • В съда на мястото на пристигане;
 • В съда по постоянно местожителство на пътника.