Промяна на пътническата класа

Ако въздушен превозвач настани пътник в по-ниска пътническа класа от тази, за която е закупен билета, той трябва да обезщети пътника със съответен процент от закупения билет. Сумата, която трябва да бъде изплатена се определя в зависимост от разстоянието на полета както следва:

  • до 1500km - 30% от закупения билет ;
  • между 1500km - 3500km - 50% от закупения билет;
  • повече от 3500km - 75% от закупения билет.

Ако опериращ въздушен превозвач настани пътник на място в салон с по-висока класа от тази, за която е закупен билета, той не може да поиска допълнително заплащане.