Багаж

В случай, че Вашият багаж е загубен, повреден или пристига със закъснение имате право да подадете иск за обезщетение съгласно Монреалската конвенция за уеднаквяване на някои правила за международния въздушен превоз от 1999 г. и Регламент ЕО 889/2002 относно изменение на Регламент 2027/97.

Искът може да бъде подаден до въздушния превозвач, с който имате договор за въздушен превоз, или до опериращия  въздушния превозвач, който действително извършва полета, ако са различни.

Кога се подава искът?

  • Ако Вашият багаж е повреден, трябва да подадете иска незабавно след откриване на повредата на съответното летище и се свържете с въздушния превозвач не по-късно от 7 дни от датата на получаване на багажа.
  • А  в случай на закъснение, искът трябва да бъде подаден не по-късно от 21 дни, считано от датата, на която багажът ви е предоставен.

По принцип Вие винаги можете да се обърнете и към съда.

В кой съд можете да заведете дело?

  • В съда по постоянно седалище на въздушния превозвач;
  • В съда по основното място на дейност на въздушния превозвач;
  • В съда по друго място на дейност на въздушния превозвач, чрез което е сключен договорът за превоз;
  • В съда на мястото на пристигане;
  • В съда по постоянно местожителство на пътника