Права на хората с увреждания и хората с намалена подвижност при пътуване по въздух (по Регламент(ЕК) № 1107/2006)

 • Регламент (ЕО) № 1107/2006  на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 относно правата на хората с увреждания и хората с намалена подвижност при пътуване с въздушен транспорт.

Изпълнение на Регламента

Всяка държава-членка на ЕС следва да определи национален орган отговорен за прилагането на Регламента на територията на съответната страна-членка. ГД „Гражданска въздухоплавателна администрация" е определена като Национален орган по прилагане (НОП) на Регламент 1107/2006 за територията на Република България.  

Пълен списък на националните органи на страните-членки за прилагане на Регламента  може да бъде намерен тук.

Права на хората със специални потребности

Европейският Регламент определя следните права на хората с увреждания и на хората с намалена подвижност:

Равни права за пътуване по въздух  на хората с намалена подвижност:

 • Въздушен превозвач или негов агент или туроператор не могат да отказват, въз основа на увреждане или намалена подвижност на пътника, да направят резервация или да откажат достъп до борда на въздухоплавателното средство за полети заминаващи от летище на Европейския съюз (ЕС). Изключения могат да бъдат направени само от съображения за сигурност разрешени от закона. Целта на тази разпоредба е да се предотвратят случаите на преднамерени и непреднамерени прояви на дискриминация.

Оказване на безплатна помощ на всички летища на територията на ЕС

 • Летищата следва да предоставят помощ на хората с намалена подвижност съобразно техните специфични потребности. Пътникът следва да информира въздушния превозвач или туроператора за необходимостта от оказване на помощ най-малко 48 часа преди обявеното време за заминаване. Управителният орган на летището е отговорен за осигуряването на съответната помощ в рамките на летището. Помощта следва да бъде осигурена не само на терминалите, но и извън тях т.е. на паркинга и на спирките на обществения транспорт в рамките на територията на терминалите.  

Помощ на борда

 • Въздушните превозвачи следва да предоставят безплатно точния вид помощ за полети заминаващи от летища на територията на ЕС, като превоз на инвалидни колички или кучета водачи.

За кого се отнася помощта?

Помощта се предоставя безплатно за пътници:

 • Чиято подвижност е намалена поради физическо или умствено увреждане,
 • Които имат намалено зрение или слух,
 • Които имат временно намалена подвижност,
 • Които са  възрастни, или
 • Които по някаква друга причина имат необходимост от предоставяне на помощ.

Тези правила се прилагат:

 • за всички полети (редовни, чартърни, нискотарифни) заминаващи от или транзитни през летище на територията на Европейския съюз.
 • за всички полети (редовни, чартърни, нискотарифни) заминаващи от летище извън ЕС и пристигащи на летище на територията на ЕС, когато полетът се изпълнява от въздушен превозвач на Европейската общност.

Правилата не се прилагат:

 • за полети заминаващи от летище извън територията на ЕС и пристигащи в страна извън ЕС, изпълнявани от въздушни превозвачи, които не са от европейския съюз. В тези случаи се прилагат и важат мерките за безопасност разписани в националното законодателство и съобразно законодателството въз основа на което е сключен договора за превоз.