Отказ на превоз

Съгласно Регламент (ЕК) № 1107/2006 въздушните превозвачи или техните агенти не трябва да отказват на пътници поради признак увреждане или намалена подвижност:

  • да приемат резервация за полет, заминаващ от или пристигащ на летище в страна-членка; или
  • да качат пътник с увреждане или пътник с намалена подвижност на такова летище, при условие, че въпросното лице има валиден билет и резервация.

Регламента обаче позволява някои изключения. Въздушният превозвач, неговият агент или туроператорът може да откаже да приеме резервация или да разреши качване на борда на лице с увреждане или лице с намалена подвижност при следните обстоятелства:

  • при спазване на определени изисквания за безопасност, съгласно закона; или
  • ако размерът на въздухоплавателното средство или неговите врати правят качването или превозването на лицето с увреждане или лицето с намалена подвижност невъзможно.

В тези случаи въздушният превозвач, неговият агент или туроператор незабавно да информира лицето с увреждане или лицето с намалена подвижност за конкретната причина на отказа.

При поискване въздушният превозвач, агентът или туроператор да изпрати в писмен вид на пътника причините за отказ в рамките на 5 работни дни след поискване.

Важно е също да се отбележи, че въздушният превозвач, неговият агент или туроператор може да изиска лицето с увреждане или лицето с намалена подвижност да бъде придружено от друго лице, което да е в състояние да окаже необходимата помощ.

Въздушните превозвачи и туроператорите трябва също да осигурят по достъпен начин и формат правилата за безопасност относно превозването на лица с увреждания или лица с намалена подвижност, както и ограниченията за тяхното превозване или превозването на оборудване за придвижване, поради размера на въздухоплавателното средство.

В случай на отказ да бъде приета резервация от лице с увреждане или лице с намалена подвижност, въздушният превозвач, неговият агент или туроператор да положи разумни усилия да предложи на пътника приемлива алтернатива.

На лице с увреждане или лице с намалена подвижност, на което е отказано да се качи на въздухоплавателното средство поради признак увреждане или намалена подвижност, както и на лицето, което го придружава, с цел да се удовлетворят изискванията на въздушния превозвач, да бъде избрано едно от следните предложения:

  • или пълно възстановяване на платената сума за частите от билета, които не са използвани, в рамките на 7 дни;
  • или пренасочване, при сравними транспортни условия, до крайната дестинация на пътника при първа възможност;

или пренасочване, при сравними транспортни условия, до крайната дестинация на пътника на по-късна, удобна за пътника дата, при условие, че има свободни места.