Списък на въздушните превозвачи с валиден оперативен лиценз на въздушен превозвач на Общността

 

Наименование на въздушен превозвач

Адрес

Разрешени въздухоплавателни услуги

Категория

 1**

"БЪЛГАРИЯ ЕЪР"  АД

гр. София, 1540, бул. „Брюксел“ № 1

пътници, товари, поща

Категория A

 2*

"БИ ЕЙЧ ЕЪР" ООД

гр. София, 1000, ул. „Дякон Игнатий“ № 7

пътници, товари, поща

Категория A

 3* "ХЕЛИ ЕР - САУ" АД гр. София, 1540, Аерогара София-Север пътници, товари, поща Категория A

 4**

"ЮРЪПИЪН ЕЪР ЧАРТЪР" ЕАД

гр. София, 1138, кв. Горубляне, ул. „Павел Красов“ № 35

пътници, товари, поща

Категория A

 5**

"АВИОСТАРТ" ООД

гр. София, 1421, ул. „Цветна градина“ № 13

пътници, товари, поща

Категория Б

 6**

"КОМПАС КАРГО ЕЪРЛАЙНС" ЕООД

гр. София, 1517, бул. „Ботевградско шосе“ № 229, Офис център "Джесика", ет. 5

товари, поща

Категория А

 7**

"АЛК" АД

гр. София, 1574, ул. „Шипченски проход“ № 63 

пътници, товари, поща

Категория А

 8**

"ЕЪР ВОЛТА" ЕООД

гр. София, 1113, ул. „Николай Хайтов“ № 3А

пътници, товари, поща

Категория А

 9**

"БУЛ ЕР" ЕООД

гр.София, 1540, бул. „Брюксел“ № 1

пътници, товари, поща

Категория A

 10**

"ГЪЛИВЕЪР" ЕООД

гр. София, 1000, ул. „Петър Парчевич“ № 44

пътници, товари, поща

Категория A

11**

"ФЛАЙ2СКАЙ" ООД

гр. София, 1592, бул. „Христофор Колумб“ № 64, сграда А02, офис 021 

пътници, товари, поща

Категория A

12**

"КАРГО ЕР" ООД

гр. София, 1700, бул. „Г.М.Димитров“ № 75

товари, поща

Категория A

13** "ЕЛЕКТРА ЕЪРУЕЙС" ООД гр. София, 1712, бул. „Ал. Малинов“ № 51, ет.5, офис А7 пътници, товари Категория A
14** "ГП АВИЕЙШЪН" ЕООД гр. София, 1540, ж.к. „Летище София“,  бл. 3, ет. 3, пътници, товари, поща Категория А
15** "ЕГТ ДЖЕТ" ЕООД гр. София, 1151, район Панчарево, ул. „Марица“ № 4 пътници, товари, поща Категория А
16** "ПАРАДОКС ДЖЕТС"  ЕООД гр. Пловдив, 4000, бул. „Марица“, № 91, бизнес център „Марица“, ет. 3, офис 11 пътници, товари, поща Категория Б
17** "АВИО БРАВО" ЕООД гр. София, 1540, бул. „Христофор Колумб" № 1,бл.3, ет.3 пътници, товари, поща Категория А
18** "СЪН ЕЪР БЪЛГАРИЯ" АД гр. София 1113, ул. „Незабравка“ № 25 пътници, товари, поща Категория Б
19** "ДЖЕТ СКАЙ ЕЪРУЕЙС" ЕООД гр. София 1504, ул. „Сан Стефано“ № 22, ет. 4 пътници, товари, поща Категория А

* Оперативните лицензи на превозвачите по т.2 и 3 са издадени по реда на Регламент (ЕИО) No 2407/92  
** Оперативните лицензи на превозвачите по т.1,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18, 19 са издадени по реда на Регламент (EO) No 1008/2008

Категория А: оперативен лиценз без ограничението на чл.5, пар.3 на Регламент (EO) No 1008/2008 на Европейския парламент и на Съвета
Категория Б: оперативен лиценз с ограничението на чл.5, пар.3 на Регламент (EO) No 1008/2008 на Европейския парламент и на Съвет