Ръководство по статистика във въздушния транспорт

Отчетна форма

Методически указания

Периодичност

Източници

Предоставяни данни

Срок за предоставяне

Отчетна статистическа  форма А

Превози на въздушните превозвачи

Методически указания за попълване на отчетна статистическа форма А

Ежемесечно

Въздушни превозвачи

(с изкл. на ВП, изпълняващи полети тип въздушно такси/ търговска бизнес авиация, други търговски полети по заявка)

Самолето-излитания, обем на превозите на пътници, товари и поща, обобщени по тип и характер

До 15 дни след изтичане на отчетния период

Отчетна статистическа  форма А-Т

Превози на въздушните превозвачи – авиотакси

 

Методически указания за попълване на отчетна статистическа  форма А-Т

Годишно

Въздушни превозвачи

(изпълняващи само полети тип въздушно такси/ търговска бизнес авиация)

Самолето-излитания, пролетени часове

До 2 месеца след изтичане на отчетния период

Отчетна статистическа  форма В

Превози на въздушните превозвачи по начални и крайни пунктове на международни полети

Методически указания за попълване на отчетна статистическа  форма В

Тримесечие

Въздушни превозвачи

(с изкл. на ВП, изпълняващи само полети тип въздушно такси/ търговска бизнес авиация, други търговски полети по заявка)

Пътници, товари и поща, превозени между двойки градове с международни редовни и нередовни полети

До 1 месец след изтичане на отчетния период

Отчетна статистическа  форма С

Търговски превози на въздушните превозвачи по етапи на международни полети

Методически указания за попълване на отчетна статистическа  форма С

Годишно

Въздушни превозвачи, изпълняващи редовни международни полети

Пътници, товари и поща на борда на ВС между излитането и кацането при редовни международни полети

До 1 месец след изтичане на отчетния период

Отчетна статистическа  форма D

Въздухоплавателни средства и персонал – въздушни превозвачи

Методически указания за попълване на отчетна статистическа  форма D

Годишно

Въздушни превозвачи

(с изкл. на ВП, изпълняващи само полети тип въздушно такси/ търговска бизнес авиация, други търговски полети по заявка)

Част І – количество, капацитет и експлоатация на ВС по типове

Част ІІ – брой на персонала и разходи по категории персонал

До 3 месеца след изтичане на отчетния период

Отчетна статистическа  форма EF

Финансови данни на въздушните превозвачи

 

Методически указания за попълване на отчетна статистическа  форма EF

Годишно

Въздушни превозвачи

Приходи и разходи, печалба/загуба, баланс, обобщени данни за търговските превози и капацитет

Част І – до 4 месеца след изтичане на отчетния период (предвари-телни данни);

Цялата форма – до 6 месеца след изтичане на отчетния период

Отчетна статистическа  форма M

Изразходвано гориво и извършени превози – въздушни превозвачи

 

Методически указания за попълване на отчетна статистическа  форма M

Годишно

Въздушни превозвачи

(с изкл. на ВП, изпълняващи само полети тип въздушно такси/ търговска бизнес авиация, други търговски полети по заявка)

Извършени превози, разполагаем капацитет и изразходвано гориво по типове ВС и по етап на полета

До 1 месец след изтичане на отчетния период

Отчетна статистическа  форма M-E

Горива и смазочни масла, закупени от въздушните превозвачи

Методически указания за попълване на отчетна статистическа  форма M-E

Годишно

Въздушни превозвачи

 

Гориво и смазочни масла, закупени от въздушните превозвачи и заредени в България и чужбина

До 4 месеца след изтичане на отчетния период

 

Отчетна статистическа  форма I

Данни за летищния трафик

Методически указания за попълване на отчетна статистическа  форма I

Ежемесечно

Летищни оператори на международни летища

Самолетодвижения, пътници, товари и поща по тип на превозите

До 15 дни след изтичане на отчетния период

Отчетна статистическа  форма I-A1

Данни за летищния трафик по етап на полета и типове ВС

 

Методически указания за попълване на отчетна статистическа  форма I-A1

Ежемесечно

Летищни оператори на летища, обслужващи повече от 150 000 пътника годишно

Излетели/кацнали полети, заминали/пристигнали транзитни пътници, натоварени/разтоварени товари и по етап на полета, по превозвачи и типове ВС

До 15 дни след изтичане на отчетния период

Отчетна статистическа  форма I-B1

Данни за летищния трафик по начален и краен пункт на полета

 

Методически указания за попълване на отчетна статистическа  форма I-B1

Ежемесечно

Летищни оператори на летища, обслужващи повече от 150 000 пътника годишно

 

Заминали/пристигнали пътници, натоварени и разтоварени товари и поща по начален и краен пункт на полета и по превозвачи

До 15 дни след изтичане на отчетния период

Отчетна статистическа  форма I-C1

Данни за летищния трафик по въздушни превозвачи

Методически указания за попълване на отчетна статистическа  форма I-C1

Ежемесечно

Летищни оператори на летища, обслужващи повече от 15 000 пътника годишно

 

Самолетодвижения, пътници, транзитни пътници, товари и поща по въздушни превозвачи

 

До 15 дни след изтичане на отчетния период

Отчетна статистическа  форма J

Финансови данни на летищните оператори и данни за заетостта на летищата

Методически указания за попълване на отчетна статистическа  форма J

Годишно

Летищни оператори на международни летища

Приходи, разходи, капиталовложения и брой служители на летищния оператор; общо зает персонал на летищна територия

До 5 месеца след изтичане на отчетния период

Отчетна статистическа  форма K

Финансови данни на доставчиците на аеронавигационно обслужване

Методически указания за попълване на отчетна статистическа  форма K

Годишно

Доставчици на аеронавигационно обслужване

Приходи, разходи, капиталовложения, брой служители по дейности и категории

До 5 месеца след изтичане на отчетния период

Отчетна статистическа  форма L

Данни за обслуженото въздушно движение при прелитане

Методически указания за попълване на отчетна статистическа  форма L

Годишно

Доставчици на аеронавигационно обслужване

Обслужени полети по райони за полетна информация (FIR/UIR)

До 2 месеца след изтичане на отчетния период

Отчетна статистическа  форма AD-3

Данни за дейностите в авиацията с общо предназначение

 

Методически указания за попълване на отчетна статистическа  форма AD-3

Годишно

Авиационни оператори, извършващи специализирани операции; Организации за обучение

Извършена работа по дейности, представляващи специализирани операции и обучение

До 1 месеца след изтичане на отчетния период