Списъци на АМЕ, АеМС, АМS, OHMP

Медицински оценители в AMS  на ГД  ГВА, дирекция "Авиационна безопасност", отдел ЛЕ и ЛАП са:

д-р Румяна Иванова Груева - инспектор - УИН2300008237

[email protected]

[email protected]

+359 2 948 80 18

ЗА ВЪПРОСИ КАСАЕЩИ EAMR ( ЕВРОПЕЙСКА АВИОМЕДИЦИНСКА БАЗА ДАННИ ЗА ПИЛОТИ КЛАС 1)

[email protected]

[email protected]

[email protected]

+359 2 948 80 50; 948 80 18

В Република България действа Авиомедицински център (АеМС-01) базиран в НМТБ „Цар Борис III“, в лицето на Отделение Експертиза в авиотранспорта с адрес:

1540 София, бул. Брюксел 1,
факс:+359 2 945 90 96,
тел: +359 2 937 14 81

e-mail: [email protected]


одобрен от ГД ГВА да извършва авиомедицинско освидетелстване на Клас 1, Клас 2, Клас 3, LAPL и кабинен екипаж.

Началник на АеМС-01 -  д-р Николай Райнов-BG AME-0003, специалист по вътрешни болести

СПИСЪК  НА  АМЕ-та:

АМЕ_0001             

д-р Иван Недков            

Специалист авиационна медицина           

УИН 2300004294            

София, ДКЦ "д-р Грийнберг", Дружба-2, бул. Копенхаген №23-А

            
            

Клас 1, 2 и LAPL            

Клас 3 – АТСО            

С/С        

            
19.11.2024       

+359 886 440 971                  

e-mail:[email protected]

            
АМЕ 0002             

д-р Румяна Груева           

УИН 2300008237           

София 1540,  бул. Брюксел  1

            
            

Клас 1, 2 и LAPL            

Клас 3 – АТСО           

С/С

            
19.11.2024             

+359 887 304 294           

e-mail:[email protected]

            
АМЕ 0003              

д-р Николай Райнов

Специалист вътрешни болести           

Ръководител АеМС-01                 

УИН – 2300007048            

АеМС-01; София 1540,
бул. Брюксел № 1

            
            

Клас 1, 2 и LAPL          

Клас 3 – АТСО           

С/С

            
04.03.2025             

 +359 2 937 14 81            

e-mail:[email protected]

            
АМЕ 0004             

д-р Емил Караджов
Специалист очни болести

УИН – 2300003699           

АеМС-01; София 1540, бул. Брюксел № 1

            
            

Клас 1, 2 и LAPL            

Клас 3 – АТСО            

С/С

            
04.03.2025             

 + 359 2 937 14 89            

e-mail:[email protected]

            
АМЕ 0005             

д-р Рангел Рангелов            

Специалист вътрешни болести            

УИН – 2300007935          

АеМС-01; София 1540, бул. Брюксел №1

            
            

Клас 1, 2 и LAPL            

Клас 3 – АТСО            

С/С

            
04.03.2025             

+359 2 937 16 39           

e-mail:[email protected]

            
АМЕ 0006             

д-р Мими Великова

Специалист Вътрешни Болести и Кардиология           

УИН –0400001742           

гр . Варна ул.  Кирил Шиваров № 9
            
            

Клас 1, 2 и LAPL            

Клас 3 – АТСО            

С/С

            
21.06.2025             

+359887395891

e-mail:[email protected]

СПЕЦИАЛИСТ ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА – ОНМР, освидетелстващ С/С

№ ОНМР-01

д-р Дорина Манахилова

УИН  1100001207;

Адрес на практиката

Гр. Пловдив, ул. Кукуш 8Б;

тел.:+359 888 34 21 85

e-mail: [email protected]