Процедури по сертифициране

Приложения
Приложение Размер
ПРОЦЕДУРА ЗА ОДОБРЕНИЕ НА АеМС 376.73 KB
ПРОЦЕДУРА ЗА НАДЗОР НА АеМС ОТ AMS 362.17 KB
ПРОЦЕДУРА ЗА ВРЕМЕННО ПРЕКРАТЯВАНЕ ИЛИ ОТНЕМАНЕ ПРАВА НА АеМС 381.79 KB
ПРОЦЕДУРА ЗА ОДОБРЕНИЕ НА АМЕ 427.97 KB
ПРОЦЕДУРА ЗА РАЗШИРЯВАНЕ НА ПРАВАТА НА АМЕ 359.06 KB
ПРОЦЕДУРА ЗА ОДОБРЕНИЕ на АМЕ В ТРЕТА СТРАНА 356.06 KB
ПРОЦЕДУРА ЗА НАДЗОР НА АМЕ от AMS 362.17 KB
ПРОЦЕДУРА ЗА ВРЕМЕННО ПРЕКРАТЯВАНЕ ИЛИ ОТНЕМАНЕ ПРАВА АМЕ 383.81 KB
ПРОЦЕДУРА ЗА УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ СТРАНА НА ОНМР – ЛЕКАР СПЕЦИАЛИСТ ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА 353.87 KB
ПРОЦЕДУРА ЗА АМО И ОЦЕНКА НА С/С ОТ OHMP 356.66 KB
ПРОЦЕДУРА ЗА НАДЗОР НА ОНМР – ЛЕКАР СПЕЦИАЛИСТ ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА 365.31 KB
ПРОЦЕДУРА ЗА ВРЕМЕННО ПРЕКРАТЯВАНЕ ИЛИ ОТНЕМАНЕ ПРАВАТА НА ОНМР – ЛЕКАР СПЕЦИАЛИСТ ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА 368.03 KB
Процедура за първоначално АМО, подновяване и презаверяване на АМГ на авиационен персонал - ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ 365.13 KB
ПРОЦЕДУРИ ЗА АМО В АеМС Процедура за първоначално АМО за клас 1, 2,3, LAPL и С/С 376.42 KB
ПРОЦЕДУРА ЗА АМО ОТ АМЕ-та УПЪЛНОМОЩЕНИ ОТ AMS 371.75 KB
Процедура за АМО от ОНМР 365.97 KB
ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕИЗДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО / ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПОРАДИ ЗАГУБА / КРАЖБА / УНИЩОЖАВАНЕ 349 KB
ПРОЦЕДУРА ЗА ПОНИЖЕНИЕ НА АМГ 431.15 KB
ПРОЦЕДУРА ЗА ВРЕМЕННО ОТНЕМАНЕ НА АМГ 348.75 KB
ПРОЦЕДУРА ЗА ОТНЕМАНЕ НА МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО 355.39 KB
ПРОЦЕДУРА ЗА ОТМЯНА / АНУЛИРАНЕ НА МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО ИЗДАДЕНО ОТ ДРУГА СТРАНА ЧЛЕНКА НА ЕС 352 KB
ПРОЦЕДУРА ЗА ОБЖАЛВАНЕ НА АМГ 408.45 KB
ПРОЦЕДУРА ЗА ВЗАИМЕН ОБМЕН НА МЕДИЦИНСКИ СВИДЕТЕЛСТВА 70.46 KB
Ковид 19 Процедури 233.79 KB