Курсове по авиационна медицина

Българска асоциация по авиационна и космическа медицина - БААКМП провежда курсове по авиационна медицина съгласно изискванията на (ЕС) Регламенти 216/2008 ; 1178/2011; 805/2011; 290/2012; 245/2014.

За справки:

София, бул. Брюксел 1 или тел: 02/937 16 40; 02/937 14 8 http://www.baasmp.org/