Подаване на сигнал

Ако имате информация за конкретна корупционна проява на служител/и на Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация", може да я изпратите чрез електронната форма на /КППК/ към Министерския съвет или: 

  • на факс: 02 980 53 37;
  • чрез деловодството на ГД ГВА - София, ул.Дякон Игнатиев, №9, и бул. „Брюксел", №1;
  • чрез телефон за сигнали за корупция с номер: 02/937 10 94 от понеделник до петък, от 09.00 ч до 17.30 ч.

Начини на подаване на сигнали:

ВАЖНО!

Уведомяваме ви, че съгласно разпоредбата на чл.111, ал.4 от Административнопроцесуалния кодекс „Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години." 

Сигнали, подадени повторно по въпрос, по който вече има решение, не се възлагат за разглеждане, освен ако са във връзка с изпълнение на решението или се основават на нови факти и обстоятелства.

В двумесечен срок от регистрирането на сигнала, се взема решение, за което се уведомява подателя.