Регистър на регистрирани летища за обслужване на полети, различни от търговски въздушен превоз, с въздухоплавателни средства с максимална излетна маса под 5700 kg, както и за технологични нужди на собственика без заплащане и на вертолетни летища