Регистър на регистрирани летища за обслужване на полети, различни от търговски въздушен превоз, с въздухоплавателни средства с максимална излетна маса под 5700 kg, както и за технологични нужди на собственика без заплащане и на вертолетни летища

 

Наименование Собственик/ползвател Географски координати Дата на регистрация Дата на прекратяване на регистрацията/
причини за прекратяване
1  Летище "Лесново" Име: "ИНТЕРСКАЙ" АД
ЕИК: 200493755                                                              
МОЛ: Христо Христов
42°38'04'' N  23°38'47'' E 24.02.2022 г  
2 Летище "Гривица" Име: "Димитров, Иванов-Ер Мизия" ООД
ЕИК: 202443523                                                            
МОЛ: Димитър Димитров
43°24'54''N  24°44'05''E 24.02.2022 г  
3 Летище "Долна баня" Име: "РАТАН" ООД
ЕИК: 121667681                                                                   
МОЛ: Ватко Бешлиев
42°18'31''N  23°49'14''E 24.02.2022 г  
4 Летище "Приморско" Име: "Приморско клуб" ЕАД
ЕИК: 201795176 
МОЛ: Цветелина Златкова
42°15'35''N  27°42'13''E 24.02.2022 г  
5 Летище "Кайнарджа" Име: ЕТ "Ребус-Стоянка Георгиева"
ЕИК: BG 118585046                                                            
МОЛ: Стоянка Георгиева
43°58'14''N  27°28'10''E 24.02.2022 г  
6 Летище "Ерден" Име:  "АВА Скай" ЕООД
ЕИК: 111565525                                                              
МОЛ: Ани Стаменова
43°29'58''N  23°18'16''E 24.02.2022 г  
7 Летище "Ихтиман" Име:  "ЛК-ЕЪР" ООД
ЕИК: 206402837                                                            
МОЛ: Анастасия Цветкова
42°25'19''N  23°46'02''E 24.02.2022 г  
8 Летище "Балчик" Име:  "Летище София" ЕАД
ЕИК: 121023551                                                                   
МОЛ: Иван Димитриев
43°25'28''N  28°10'51''E 24.02.2022 г  
9 Летище "Бохот" Име:  "Олимпия Ер" ЕООД
ЕИК: 106604777                                                                  
МОЛ: Валери Илиев
43°18'25''N  24°41'30''E 24.02.2022 г  
10 Вертолетно летище "Лозен" Име:  "Интер Системс" ООД
ЕИК: 102057741  
МОЛ: Румен Вътев
42°37'10''N  23°30'05''E 24.02.2022 г  
11 Летище "Драгановци" Име:  "Агро Фермер" ООД
ЕИК: 107593718                                                                  
МОЛ: Мирослав Хинков
42°56'32''N  25°10'15''E 24.02.2022 г  
12 Летище "Белчин" Име:  "Еър Ситис" ЕООД
ЕИК: 200525555                                                                  
МОЛ: Свилен Иванов
42°22'29''N  23°23'33''E 24.02.2022 г  
13 Летище "Сливница" Име: "Аеротехника - Кирилов" ЕООД
ЕИК: 175242901 
МОЛ: Мая Кирилова
42°50'38''N  23°00'51''E 24.02.2022 г  
14 Вертолетно летище "Света Марина" Име: "МБАЛ Света Марина" ЕАД
ЕИК: 103562052 / BG 103562052                                    МОЛ: проф. д-р Силва Андонова
43°13'37''N  27°56'22''E 24.02.2022 г  
15 Летище "Бяла" Име: "Каполи Ер" ООД
ЕИК: 117026118
МОЛ: Силвия Панайотова
43°27'49''N  25°42'42''E 24.02.2022 г  
16 Вертолетно летище "Калиманци" Име: "АВИО ОТРЯД - ВАРНА" ООД
ЕИК: 103256924
МОЛ: Веселин Стоянов
43°16'49.6''N  27°42'18.2''E 24.02.2022 г  
17 Летище "София УЕСТ" Име: "София Уест Еърпорт" ООД
ЕИК: 121589866                                                                  
МОЛ: Васил Ненчев
42°26'39''N  22°59'03''E 24.02.2022 г Заповед 45-01-15/12.01.2023 г. за спиране от 12 месеца правата, произтичащи от регистрация № 17/24.02.2022 г., издадена на "София Уест Еърпорт" ООД
18 Летище "Даскал Атанасово" Име: "КМК" ЕООД
ЕИК: 123516169
МОЛ: Красимир Петков
42°19'17''N  25°53'37''E 24.02.2022 г  
19 Летище "Благоево" Име: ЕТ  "Скайларк - Георги георгиев"
ЕИК: 116017689    
МОЛ: Георги Георгиев
43°27'19''N  26°25'54''E 24.02.2022 г  
20 Летище "Слънчев Бряг" Име: "Крафт Инвест" ЕООД
ЕИК: 102930544 
МОЛ: Гичо Ковачев
42°43'36''N  27°37'29''E 24.02.2022 г  
21 Вертолетно летище "Марково" Име: "Лъкшъри Бългериън Истейтс" ЕООД
ЕИК: 200882692                                                                    
МОЛ: Мирослав Чардаков
42°04'42.23''N  24°42'12.8''E 24.02.2022 г  
22 Летище "Горски Извор" Име: "Пловдив Ер Сървис" ЕООД
ЕИК: 115867040    
МОЛ: Данаил Русев
42°02'09''N  25°24'30''E 24.02.2022 г  
23 Вертолетно летище "Рожен" Име: "ТРИДЕНТ БЪЛГАРИЯ" ЕООД
ЕИК: 175090169                                                                  
МОЛ: Мирослав Чардаков
41°40'13.9''N  24°43'34.2''E 24.02.2022 г  
24 Летище "Монтана" Име: "АВИАМОНТ" АД
ЕИК: 111039490       
МОЛ: Катя Атанасова
43°22'50''N  23°15'55''E 24.02.2022 г  
25 Летище "Цалапица" Име: "ЕМИ - ЕР" ЕООД
ЕИК: 115893918
МОЛ: Емилян Вълев
42°11'20''N  24°32'08''E 24.02.2022 г  
26 Летище "Марица" Име: "АГБ - 2004" ЕООД
ЕИК: 115826645                                                                    
МОЛ: Георги Бънев
42°15'55''N  24°43'14''E 24.02.2022 г  
27 Летище "Казанлък" Име: "ЛЕТИЩЕ КАЗАНЛЪК" АД
ЕИК: 201727887    
МОЛ: Иво Койчев
42°35'10.1''N  25°25'36.2''E 24.02.2022 г  
28 Летище "Русе" Име:  "ЕЪРПОРТ РУСЕ" ООД
ЕИК: 207216344                                                                 
МОЛ: Георги Налбантов
43°41'41.5''N  26°03'24.22''E 24.02.2022 г  
29 Летище "Язовир Студен Кладенец" Име: "Арпезос Бус" ООД
ЕИК: 108034258                                                                   
МОЛ: Величко Минев
41°37'49''N  25°28'51''E 24.02.2022 г  
30 Летище "Градище" Име: Сдружение с нестопанска цел "Скай Шумен"
ЕИК: 176728621   
МОЛ: Христо Добрев
43°20'01''N  26°51'14''E 24.02.2022 г  
31 Летище "Алфа метал" Име: „МЕТАЛ СЕКЮРИТИ ГРУП“ ЕООД
ЕИК: 107580101 
МОЛ: Стелияна Димитрова Друмчева
42°56'55''N  25°21'32''E 24.02.2022 г  
32 Летище "Малево" Име: "ЛЕТИЩЕ КАЗАНЛЪК" АД
ЕИК: 201727887
 
МОЛ: Иво Койчев
41°52'09.9''N  25°36'45.4''E 24.02.2022 г  
33 Вертолетно летище "Венелин" Име: "САВИК–ВАРНА" ЕООД
ЕИК: 202092017        
МОЛ:
Сабине Беатрис В. Койш
43°04'09''N  27°41'16.3''E 24.02.2022 г 03.06.2022г. 
Заповед № 45-01-280/03.06.2022г. на ГД ГВА, по заявление на "Савик-Варна"ЕООД
34 Летище "Долна Митрополия" Име: ВВВУ "Г.Бенковски"
ЕИК: 129011005 
МОЛ:
Бригаден генерал Юлиян Радойски
43°27'06''N  24°30'10''E 24.02.2022 г  
35 Вертолетно летище "Милениум-Център" Име: "ГРАНД ХОТЕЛ МИЛЕНИУМ СОФИЯ" ООД
GRAND HOTEL MILLENNIUM SOFIA Ltd.

ЕИК: 205948178
МОЛ: Александър Рангелов
42°40'55.6''N  23°18'53.3''E 24.02.2022 г  
36 Вертолетно летище "Райово" Име: "Хелифлайт" ЕООД    (Heliflight Ltd.)
ЕИК: 206374074  
МОЛ:
Габриел Крикорян
42°21'57.6''N  23°30'44.1''E 24.02.2022 г  
37 Вертолетно летище "Язовир Студен кладенец" Име: "Арпезос Бус" ООД
ЕИК: 108034258    
МОЛ: Величко Минев
41°37'39.9''N  25°28'26.9''E 24.02.2022 г  
38 Летище "Сапарева баня" Име: "Авиатика" ООД
ЕИК: 205414135    
МОЛ:
Ивета Матева
42°18'48.3''N  23°15'19.4''E 01.03.2023 г.  
ЗАБЕЛЕЖКА: Контактите на длъжностните лица на летищата по настоящия Регистър могат да бъдат открити в AIP на Република България.