Регистър на летища, за които е издадено удостоверение за експлоатационна годност

Наименование Собственик/ползвател Географски координати на контролната точка на летището Вид на гражданското летище, съгласно чл. 43, ал. 2 от ЗГВ Дата на издаване на УЕГ Причини и дата на отнемане или спиране на УЕГ
1  Летище "Горна Оряховица" Име: "Гражданско Летище Горна Оряховица 2016" АД
ЕИК: 203997422
МОЛ: Анастасия Йовева
43°09'06'' N  25°42'43'' E т. 1 - Летища за обществено ползване - за обслужване на международни и вътрешни превози, за обслужване на търговски операции с въздухоплавателно средство и други услуги, срещу заплащане. 24.02.2022 г  
2. Летище "Русе" Име:  "ЕЪРПОРТ РУСЕ" ООД
ЕИК: 207216344
МОЛ: Тодор Йонев                                                                               Светослав Александров
43°41'41.5''N  26°03'24.22''E т. 3 - Летища за обслужване на авиация с общо предназначение срещу заплащане или без заплащане, както и за технологични нужди на собственика без заплащане 22.02.2024 г.