Регистър на издадени единни сертификати за летище и летищен оператор по смисъла на Регламент (ЕС) № 139/2014 за летищата, попадащи в обхвата на Регламент (ЕС) 2018/1139

Наименование на фирмата Адрес на фирмата Номер и дата на първоначално издаване на сертификата Номер и дата на издаване на сертификата Важи за
летище
Причини и срок на ограничаване или спиране на правата по сертификата Причини и дата на отнемане на сертификата
1 "СОФ Кънект" АД
ЕИК 206155179
София 1592,
район Слатина, бул. "Христофор Колумб" № 1
тел. +359 2 937 2017, 2055, 2056
[email protected]
BGLBSF - 002/ 19.04.2021 г.   София    
2 "Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт" АД
ЕИК 148045472
Варна 9154,
район Владислав Варненчик, Летище Варна
тел. +359 52 573 349
[email protected]
BGLBWN - 001/ 29.12.2017 г. BGLBWN - 002/ 05.01.2023 г. Варна    
3 "Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт" АД
ЕИК 148045472
Бургас 8016,
ул.Администрация, ет.2, офис 201
Летище Бургас
тел. +359 56 870 201; +359 884 801 923
[email protected]
BGLBBG - 001/ 29.12.2017 г.   Бургас    
4 "Летище Пловдив" ЕАД
ЕИК 115007069
област Пловдив,
община Родопи, с. Крумово 4009,
Летище Пловдив
тел. +359 32 601 113; +359 882 010 508;
факс:+359 32 601 123
[email protected]    
BGLBPD - 001/ 09.05.2018 г.   Пловдив