Регистър на издадени единни сертификати за оператори на летищни съоръжения за обслужване на пътници за летищата, попадащи в обхвата на Регламент (ЕС) 2018/1139

Наименование на фирмата Адрес на фирмата Номер и дата на издаване на сертификата Важи за
летище
Причини и срок на ограничаване или спиране на правата по сертификата Причини и дата на отнемане на сертификата
1 "СОФ Кънект" АД
ЕИК 206155179
София 1592,
район Слатина, бул. "Христофор Колумб" № 1
тел. +359 2 937 2017, 2055, 2056
[email protected]
1/ 24.02.2022 г. София    
2 "Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт" АД
ЕИК 148045472
Варна 9154,
район Владислав Варненчик, Летище Варна
тел. +359 52 573 349
[email protected]
2/ 24.02.2022 г. Варна    
3 "Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт" АД
ЕИК 148045472
Бургас 8016,
ул.Администрация, ет.2, офис 201
Летище Бургас
тел. +359 56 870 201; +359 884 801 923
[email protected]
3/ 24.02.2022 г.
Бургас
 
   
4 "Летище Пловдив" ЕАД
ЕИК 115007069
област Пловдив,
община Родопи, с. Крумово 4009,
Летище Пловдив
тел. +359 32 601 113; +359 882 010 508;
факс:+359 32 601 123
[email protected]    
4/ 24.02.2022 г. Пловдив