Регистър на декларациите на доставчиците на обслужване по управление на перона

 

Наименование на юридическото лице, подало декларацията Седалище и адрес на управление на декларатора Летище, за което е подадена декларацията Дейност, за която е подадена декларацията Причини и срок на ограничаване или спиране на правата по декларацията Причини и дата на отнемане на декларацията
1 "СОФ Кънект" АД
ЕИК 206155179
София 1592,
район Слатина, бул. "Христофор Колумб" № 1
тел. +359 2 937 2017, 2055, 2056
[email protected]
София Услугите се предоставят съгласно съдържанието на съответното Ръководство на летището.    
2 "Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт" АД
ЕИК 148045472
Варна 9154,
район Владислав Варненчик, Летище Варна
тел. +359 52 573 349
[email protected]
Варна Услугите се предоставят съгласно съдържанието на съответното Ръководство на летището.    
3 "Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт" АД
ЕИК 148045472
Бургас 8016,
ул.Администрация, ет.2, офис 201
Летище Бургас
тел. +359 56 870 201; +359 884 801 923
[email protected]
Бургас Услугите се предоставят съгласно съдържанието на съответното Ръководство на летището.    
4 "Летище Пловдив" ЕАД
ЕИК 115007069
област Пловдив,
община Родопи, с. Крумово 4009,
Летище Пловдив
тел. +359 32 601 113; +359 882 010 508;
факс:+359 32 601 123
[email protected]    
Пловдив Услугите се предоставят съгласно съдържанието на съответното Ръководство на летището.