РЕГИСТЪР НА ОСНОВНИТЕ ЛЕТИЩА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПОПАДАЩИ В ОБХВАТА НА ДИРЕКТИВА 2002/49/ЕО ЗА ОЦЕНКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ШУМА В ОКОЛНАТА СРЕДА

съгласно чл. 13 от ЗЗШОС за създаване и поддържане на регистър на основните летища на Република България, попадащи в обхвата на Директива 2002/49/ЕО за оценка и управление на шума в околната среда

Летище Код по ICAO Годишен трафик излитания/ кацания Годишен трафик пътници Местоположение Летателно поле (обща площ) Писта за излитане и кацане - обозначение Писта за излитане и кацане - размери (м.) Превишение Посока и разстояние на контролна точка от центъра на най-близкото населено място
1 София LBSF 57 673 - 2017 г. 6 486 883 - 2017 г. 42°41"42' N 023°24"30' E   WGS-84 5 000 дка 09 / 27 3 600 х 45 1 743 ft 5 км. източно от София