Списък на спогодбите на Република България със страни извън Европейския съюз (ограничителни и неограничителни) и информация за европейските споразумения, сключени със съответната страна