Подаване на документи в ГД ГВА чрез ССЕВ

Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ) поддържа и администрира Система за сигурно електронно връчване 

1. Регистрация на Физическо лице:

ССЕВ предоставя следните възможности за регистрация като физическо лице:

  • Регистрация на физическо лице с ПИК на НОИ
  • Регистрация на физическо лице с КЕП
  • Регистрация на физическо лице с ПИК на НАП

1.1.    Регистрация на физическо лице с ПИК на НОИ

За да се регистрирате с персонален идентификационен код на НОИ, е необходимо да имате такъв. Ако нямате издаден, може да се запознаете с процедурата за получаване на ПИК на адрес: https://www.nssi.bg/

Отворете https://edelivery.egov.bg

Ще се зареди началният екран на уеб интерфейса:

По подразбиране страницата предлага регистрация на Физическо лице. Избирате идентификатор, чрез които искате да се регистрирате - в случая Персонален Идентификационен Код на НОИ.

След направения избор ще се отвори нов прозорец, в който трябва да въведете Идентификатор (Вашето ЕГН) и ПИК на НОИ.

A screenshot of a computer

Description automatically generated

След въвеждане на идентификатор (ЕГН) и ПИК и потвърждаване, ще се отвори нов прозорец. В него трябва да въведете допълнителна информация, различна от вашето ЕГН, което не може да бъде променено - то ви идентифицира по уникален начин относно вашия профил – имена, електронна поща, телефон и други.

A screenshot of a computer

Description automatically generated

1.2.   Регистрация на физическо лице с КЕП

Свържете Вашия четец за карти и картата с КЕП (или друг носител на КЕП, с който ще се регистрирате).

Отворете https://edelivery.egov.bg

Ще се зареди началният екран на уеб интерфейса.

По подразбиране страницата предлага регистрация на Физическо лице. Избирате идентификатор, чрез които искате да се регистрирате - в случая Квалифициран електронен подпис.

Ще се зареди нов прозорец, в който следва да изберете доставчика на Вашия електронен подпис.

След избора въведете Вашия ПИН код и попълнете изискуемата информация.

1.3.  Регистрация на физическо лице с ПИК на НАП

За да се регистрирате с персонален идентификационен код на Националната агенция по приходите (НАП) е необходимо да имате такъв. Ако нямате издаден, можете да се запознаете с процедурата на официалната интернет страница на НАП.

Отворете https://edelivery.egov.bg

Ще се зареди началният екран на уеб интерфейса.

По подразбиране страницата предлага регистрация на Физическо лице. Избирате идентификатор, чрез които искате да се регистрирате - в случая Квалифициран електронен подпис, който съдържа и възможност за регистрация с ПИК на НАП.

Ще се зареди нов прозорец, в който следва да изберете ПИК на НАП.

След избора въведете Вашия идентификатор (ЕГН) и Вашия ПИК, предоставен от НАП, и попълнете изискуемата информация.

2.    Регистрация на Юридическо лице:

Отворете https://edelivery.egov.bg

Изберете таб Юридическо лице.

За да направите регистрация чрез електронен подпис е необходимо да свалите електронния формуляр "Заявление за регистрация в системата за сигурно електронно връчване - Юридическо лице", да попълните данните на юридическо лице и да го подпишете с Електронен подпис. Завършвате регистрацията като качвате обратно попълнения и подписан формуляр и попълните останалите полета.