• ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

  На внимание на ползвателите на дистанционни (безпилотни) въздухоплавателни средства (ДРОН) във въздушното пространство на Република България.

  повече информация

 • Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" (ГД ГВА)

  е администрация, чрез която се осъществяват правомощията на министъра на транспорта по чл. 8, ал. 1 от Закона за гражданското въздухоплаване.

  Повече

 • Последната информация на архивната версия на сайта на ГВА е от 16 юни 2017 г.
  Старата версия няма да се поддържа и се намира тук.

  Цялата актуална информация е прехвърлена
  на настоящата версия
  и тя е официалната страница на ГД "ГВА".

   

   

Адрес

София 1000,
ул."Дякон Игнатий" №9

БУЛСТАТ: 121805755
SITA: SOFTOYA

Контакти

Телефон на Главен директор ГД ГВА:
тел: +359 2 937 1047
факс: +359 2 980 5337
e-mail: caa@caa.bg

Лицензиране на авиационен персонал -  02/948 8036; 02/948 8038
Постоянни пропуски и идентификационни карти - 02/937 3001
Разрешения полети - 02/ 937 1008 и 02/ 937 1002

Работно време на деловодство

всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа
ГД ГВА в сграда на МТИТС  - 02/ 937 1037

Фронтофис в сграда на МТИТС  - 02/937 1046


всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа
ГД ГВА в сграда на летище София - 02/ 948 8051
 

 !!!!Важни изисквания за работа с деловодството!!!!

Важно

Определяне на забранени зони за лазерно излъчване в района на гражданските летища на Република България

 

Заявления отнасящи се до отдел „Летателна годност", следва да бъдат подавани в Деловодството на ГД ГВА с придружително писмо, в което да бъдат описани всички приложени документи, съпътстващи заявлението

 

 • На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, ГД ГВА съобщава, че със Заповед №  45-01-672/12.12.2018 г., издадена от главния директор на ГД ГВА, са прекратени правата, произтичащи от сертификат за одобрена организация за обучение с № BG/ АТО-015 на ООО „Съни Скай Еър“ ЕООД, с дата на издаване 13.07.2017 г.
 • "Скай Виктори " ООД спира дейности поради организационни причини
 • Oтнемане на оперативен лиценз на въздушен превозвач на Общността № BG 1008-19, притежаван от „Роуз Еър“ ООД
 • Прекратяване на правата произтичащи от САО на АО „Роуз Еър “ООД
 • Прекратяване правата по Лиценз № 47-1/05.03.2017 г.,  на оператор по наземно обслужване за категорията „Наземно администриране и надзор“ на „Елитер“ ООД
 • Прекратяване правата по Лиценз 52-01/26.7.2012 на оператор по наземно обслужване Скай трип ООД за летище Бургас.
 • Публикуван е Проект на наредба за прилагане на т.3 и т.8 от чл.2 на Регламент (ЕС)2018/1139
 • Заповед за отнемане на лиценз на оператор по наземно обслужване на фирмана фирма „Скайлайн-ЕС“ ООД
 • Заповед за отнемане на лиценз на оператор по наземно обслужване на фирма „Крис Еър” ООД.
 • Заповед за отнемане на оперативния лиценз на въздушния превозвач "Хорнит" ООД
 • Стандарти и правила за осъществяване на ефективна комуникация между авиационната индустрия и ГД ГВА
 • Прекратявам правата, произтичащи от свидетелство за авиационен оператор с № BG 52 на авиационен оператор „Хорнит“ ООД
 • На вниманието на всички собственици и оператори на ВС, регистрирани в РБългария, ГД ГВА публикува Бюлетини по безопасност на полетитеБПП1/2018; БПП2/2018

 

 Всички

Актуално

 

 

Дирекция „Авиационна безопасност" въвежда график за посещения на външни лица в сградата на летище София, както следва:

вторник от 14:00 до 16:00 часа;
сряда от 14:00 до 16:00 часа;
четвъртък от 14:00 до 16:00 часа.


 

​Календар с работните и почивните дни през 2018г.
 

 

Всички

Такси


Такси за издаване на свидетелства, удостоверения и лицензи са съобразно Тарифа 5 за таксите, които се събират в МТИТС.

 

Плащания на задължения за административни услуги съгласно Тарифа №5 могат да се извършват във фронт офисите на ГД ГВА през ПОС терминал

 

Номерата на IBAN сметките на ГД ГВА са следните:
IBAN сметка BG04 UNCR 7630 3100 1118 26- левове, 
BIC - UNCRBGSF
УниКредит Булбанк

IBAN сметка BG35 BNBG 9661 3400 1247 00- долари
IBAN сметка BG22 BNBG 9661 3400 1247 40- евро
swift code - BNBGBGSF 
IBAN сметка BG61 BNBG 9661 3300 1247 01- левове/средства от търгове за строителство и осн. ремонт на инфраструктурата по летищата/
BIC - BNBGBGSD
БНБ Централно управление

До заинтересованите страни, заявители на административни услуги по чл.129 от Тарифа №5 на МТИТС