• Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" (ГД ГВА)

  е администрация, чрез която се осъществяват правомощията на министъра на транспорта по чл. 8, ал. 1 от Закона за гражданското въздухоплаване.

  Повече

 • Последната информация на архивната версия на сайта на ГВА е от 16 юни 2017 г.
  Старата версия няма да се поддържа и се намира тук.

  Цялата актуална информация е прехвърлена
  на настоящата версия
  и тя е официалната страница на ГД "ГВА".

   

   

Адрес

София 1000,
ул."Дякон Игнатий" №9

БУЛСТАТ: 121805755
SITA: SOFTOYA

Контакти

Телефон на Главен директор ГД ГВА:
тел: +359 2 937 1047
факс: +359 2 980 5337
e-mail: caa@caa.bg

Работно време на деловодство

всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа
ГД ГВА в сграда на МТИТС  - 02/ 937 1037
ГД ГВА в сграда на летище София - 02/ 948 8051
Лицензиране на авиационен персонал: 02/948 8036; 02/948 8038
Разрешения полети - 02/ 937 1008 и 02/ 937 1002

Важно

 

Всички

Актуално

На 24.02.2017 г., в гр. София се състоя тържествена церемония по повод връчването на сертификат за съответствие на Системата за управление на качеството, внедрена в Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация", спрямо изискванията на международния стандарт ISO 9001:2008.

Дирекция „Авиационна безопасност" към ГД „ГВА" въвежда график за посещения на външни лица в сградата на летище София от 23.01.2017 г., както следва:

 • вторник от 14:00 до 16:00 часа;
 • сряда от 14:00 до 16:00 часа;
 • четвъртък от 14:00 до 16:00 часа.

Всички

Такси

Такси за издаване на свидетелства, удостоверения и лицензи са съобразно Тарифа 5 за таксите, които се събират в Министерство на транспорта.

Номерата на IBAN сметките на ГД ГВА са следните:

IBAN сметка BG04 UNCR 7630 3100 1118 26- левове, 
BIC - UNCRBGSF
УниКредит Булбанк

IBAN сметка BG35 BNBG 9661 3400 1247 00- долари
IBAN сметка BG22 BNBG 9661 3400 1247 40- евро
swift code - BNBGBGSF 
IBAN сметка BG61 BNBG 9661 3300 1247 01- левове/средства от търгове за строителство и осн. ремонт на инфраструктурата по летищата/
BIC - BNBGBGSD

БНБ Централно управление