ПРОЦЕДУРА за долитане, отлитане и прелитане на въздухоплавателни средства (ВС) в района на летища, на които не се предоставя обслужване на въздушното движение (ОВД).

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение в Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“

 МОТИВИ 

С цел подобряване на безопасността на авиацията с общо предназначение, е разработен проект „Процедура за долитане, отлитане и прелитане на въздухоплавателни средства (ВС) в района на летища, на които не се предоставя обслужване на въздушното движение (ОВД)“,, т.е. няма сертифицирана летища на контролна кула или не са декларирани способности за предоставяне на летищно-полетно информационно обслужване.

С процедурата се изисква всички екипажи на ВС да прослушват определената за даденото летище честота, когато летят в близост до летища, на които не се предоставя ОВД, т.е. летателните площадки.

На някои летища се предоставя обслужване на въздушното движение (ОВД), в определени часове Извън работното време за предоставяне на ОВД, на тези летища съгласно процедурата се предвижда да се прилагат оперативните процедури, както на летище на което не се предоставя ОВД, на определената честота за даденото летище.

За всички летища на които няма определена честота и на които не се предоставя ОВД, може да се използват препоръките на други пилоти на общата консултативна честота 130.850 MHz или препоръките на дежурният в Центъра за полетно информационно обслужване (ЦПИ) на честота 130.600 MHz, относно наличната информация за ветровете, времето и известния трафик.

За осъществяване на радио-комуникациите се използват следните три позивни:

На честота 130.850 MHz - позивна Името на летището + Трафик ( aerodrome name + Traffic); или
На честота 130.600 MHz на Центъра за полетно информационно обслужване (ЦПИ)  - позивна София Център (Sofia Information).
На определената честота на даденото летище - позивна Името на летището + Информация ( aerodrome name + Information).

Лице за контакт: 

Милан Маринов – главен инспектор в отдел ВПТС;

Тел.: 02-937-1062 или 0889-635-629

е-мейл: [email protected]

 

 

Приложения
Приложение Размер
VFR Procedures-2020-05-15_DOCX 557.91 KB
VFR Procedures-2020-05-15_PDF 753.65 KB