Регистър на лицензирани летищни оператори и оператори по наземно обслужване и самообслужване

Наименование на фирмата Адрес на фирмата Вид дейност Важи за
летище
Причини и срок на ограничаване или спиране на правата по лиценза Причини и дата на прекратяване на правата по  лиценза
1 "АВИЕЙШЪН СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ" ООД
ЕИК 121573748
София 1592,
район Слатина, бул. "Христофор Колумб" № 1,
летище София, Терминал 1, карго терминал
тел. +359 2 942 18 21
www.aviationservices.aero
e-mail: [email protected]
    

ОПЕРАТОР ПО НАЗЕМНО ОБСЛУЖВАНЕ                      

4. Обработка на товари и поща
10. Наземен транспорт 

София    
2 "Алфа Джет Сървисес" ООД
ЕИК 202563985
София 1592,
район Слатина, бул. "Христофор Колумб" 1,
летище София,
тел. +359 895 151 500
www.alphajetservices.com
e-mail: [email protected]
[email protected]

ОПЕРАТОР ПО НАЗЕМНО ОБСЛУЖВАНЕ     

1. Наземно администриране   и надзор                                    
9. Полетни операции и администриране на екипажите  

София    
3 "Балкан Флайт Съпорт" ЕООД
ЕИК 206169856
София 1504
ул. "Шипка" № 36, ет.3
тел. +359 889 669 331
[email protected]
[email protected]

ОПЕРАТОР ПО НАЗЕМНО ОБСЛУЖВАНЕ                      

1. Наземно администриране и надзор

София
Варна
Бургас
Пловдив
   
4 "БАС - Български Авиационни Услуги" ЕООД
ЕИК 131010972
София 1113,
район Изгрев, ул. 131-ва 2, ет.2, ап.13
тел. +359 2 841 24 33
+359 2 841 24 32
[email protected]
Оперативен рък. BOJ - Гергана Маркова
тел: +359 88 709 0827
Оперативен рък. VAR - Лора Петрова,
тел. +359 88 211 1765 

ОПЕРАТОР ПО НАЗЕМНО ОБСЛУЖВАНЕ               

1. Наземно администриране и надзор

София
Бургас
Варна
   
5 "БИ ЕЙЧ ЕЪР" ООД
ЕИК 130540291
София 1000,
район Средец, ул. "Дякон Игнатий" № 7, ет.2
тел. +359 2 981 01 89
[email protected]

ОПЕРАТОР ПО НАЗЕМНО ОБСЛУЖВАНЕ - САМООБСЛУЖВАНЕ


5. Перонно обслужване на въздухоплавателни средства
6. Обслужване на въздухоплавателни средства
8. Техническо обслужване на въздухоплавателни средства
11. Обслужване на бордния бюфет

София
Бургас         
   
6 "БУЛЕРБЕЙС" ЕООД
ЕИК 130537480
София 1000,
район Средец, ул. "Христо Белчев" № 30-А
тел. +359 2 981 82 17
[email protected]

ОПЕРАТОР ПО НАЗЕМНО ОБСЛУЖВАНЕ    

9. Полетни операции и администриране на екипажите

София
Бургас
Варна
Пловдив
  Заповед №  45-01-590/ 08.12.2023 г. на ГД ГВА, по заявление на управителя на  "Булербейс" ЕООД за отнемане на издадения от ГД ГВА Лиценз № 36-9/ 24.02.2022 г. за летище София, летище Пловдив, летище Варна и летище Бургас 
7 "Юръпиън Еър Чартър" AД
ЕИК 204830885
София 1138
кв. Горубляне, район Младост,
ул. "Павел Красов" № 35
тел. +359 2 978 76 76
[email protected]

ОПЕРАТОР ПО НАЗЕМНО ОБСЛУЖВАНЕ - САМООБСЛУЖВАНЕ


8. Техническо обслужване на въздухоплавателни средства

София
Бургас
Варна
Пловдив 
   
8 "Варна Мениджмънт и Консултинг" АД
ЕИК 103102716
Варна 9154, район Владислав Варненчик,
Летище Варна, Сграда кетъринг, п.к. 459
тел. +359 52 500 964
+359 885 301 461
+359 888 502 240
[email protected]
[email protected]
[email protected], [email protected] 

ОПЕРАТОР ПО НАЗЕМНО ОБСЛУЖВАНЕ                      

11. Обслужване на бордния бюфет

Варна
Бургас
   
9 "Глоубъл Мейнтенънс" ООД
ЕИК 831480594
София 1165,
кв. Подуяне, ул. "Суха река", бл. 68, вх.А, ет.2, ап. 5
Офис - София 1528, бул. Христофор Колумб №80, ет. 5,
тел. +359 2 945 90 64
+359 886 400 339
[email protected]

ОПЕРАТОР ПО НАЗЕМНО ОБСЛУЖВАНЕ                    

8. Техническо обслужване на въздухоплавателни средства

София
Варна Бургас
  Заповед № 45-01-296/05.07.2023 г. по заявление на управителя на „Глоубъл Мейнтенънс“ ООД за отнемане на издадения от ГД ГВА Лиценз № 8-8/24.02.2022 г. на летище Бургас
10 "Голд Еър Авиейшън Карго Туризъм" ЕООД
ЕИК 115596315
Пловдив 4004,
район Южен, ул. "Димитър Талев" № 51, ет. 1, ап.1
тел. +359 32 634 644
+359 885 099 778
[email protected]

ОПЕРАТОР ПО НАЗЕМНО ОБСЛУЖВАНЕ              

1. Наземно администриране и надзор


Бургас
Варна
   
11 "Голдеър Хендлинг България" ООД
ЕИК 201110890                                                  
София 1540,
район Искър, ул. "Продан Таракчиев" № 10, ет. 2
тел. +359 884 027 091
[email protected]
[email protected]

Дора Йовчева – Ръководител Станция Бургас 
+359 884 019 636
Даниела Вутова – Ръководител Станция Варна
+359 884 023 216

ОПЕРАТОР ПО НАЗЕМНО ОБСЛУЖВАНЕ     

1. Наземно администриране и надзор
2. Обслужване на пътници
3. Обработка на багажи
5. Перонно обслужване на въздухоплавателни средства
6. Обслужване на въздухоплавателни средства
9. Полетни операции и администриране на екипажите

София
Бургас
Варна
   
12 "ГЪЛИВЕЪР" ЕООД
EИК 203947405
София 1000,
Район Средец, ул. Петър Парчевич №42-44.
Тел. +359 2 945 90 27
[email protected] 

ОПЕРАТОР ПО НАЗЕМНО ОБСЛУЖВАНЕ                      

1. Наземно администриране и надзор                     5. Перонно обслужване на въздухоплавателни средства
6. Обслужване на въздухоплавателни средства     9. Полетни операции и администриране на екипажите

София    
13 "Ди Ейч Ел Експрес България" ЕООД
ЕИК 121333475
София 1540,
район Слатина, ул. "Мария Атанасова" № 5
тел. +359 2 960 86 80
+359 2 960 8733
[email protected], www.dhl.bg

ОПЕРАТОР ПО НАЗЕМНО ОБСЛУЖВАНЕ                      

4. Обработка на товари и поща

София    
14 "ЕЙ ВИ ЕЪР" ЕООД
ЕИК 175306962
София 1540,
район Искър, 
Летище София, блок 3, вход 1, етаж 1, офис 7
тел. +359 2 978 21 18; +359 889 303 285
факс: +359 2 978 22 18
[email protected]
[email protected]
www.avair.eu
 

ОПЕРАТОР ПО НАЗЕМНО ОБСЛУЖВАНЕ                      

1. Наземно администриране и надзор

София
Бургас
   
15 "ЕКО България" ЕАД
ЕИК 130948987
София 1756,
район Изгрев, ул. "Лъчезар Станчев" № 3,
комплекс Литекс Тауър, ет.9
тел: +359 2 448 55 00
факс: +359 2 448 55 85
[email protected]
[email protected]
www.eko.bg

ОПЕРАТОР ПО НАЗЕМНО ОБСЛУЖВАНЕ                       

7. Обслужване на въздухоплавателни средства с горива и масла

София    
16 "Експерт Куолити Еър Карго Сървисис" ЕООД
ЕИК 201349131
София 1231,
район Връбница,
жк Връбница, бл.614, вх.Б, ет.2, ап.5,
София 1592
бул. „Христофор Колумб“ № 64
Логистичен комплекс „София Еърпорт Център“
Сграда № 1, Вх. 1, ет. 1, Офис № 103
тел: +359 2 931 2378, +359 886 880 005
факс: +359 2 831 31 58        
[email protected]

ОПЕРАТОР ПО НАЗЕМНО ОБСЛУЖВАНЕ                       

1. Наземно администриране и надзор

София   Заповед № 45-01-51/01.02.2024 г. за прекратяване правата по Лиценз № 62-1/24.02.2022 г., по заявление на управителя на „Експерт Куолити Еър Карго Сървисис ЕООД“ . 
17 "Ер Стaр" ООД
ЕИК 201789052
София 1408,
район Триадица,
бул. "Витоша" № 180, ет. 2, ап. 1
тел. +359 2 851 03 84
[email protected]ЕИК/ПИК 201789052

ОПЕРАТОР ПО НАЗЕМНО ОБСЛУЖВАНЕ                      

1. Наземно администриране и надзор

София
Бургас
Варна
Пловдив
   
18 "Еърпорт Сървисис Дивелoпмент" EAД
ЕИК 203922423
София 1504,
район Средец, ул. "Шипка" № 36, ет.3
тел. +359 2 946 33 48; +359 888 940 903
Факс: +359 2 946 33 49
[email protected]

ОПЕРАТОР ПО НАЗЕМНО ОБСЛУЖВАНЕ                      

1. Наземно администриране и надзор

София    
19 "Ийст Авиейшън Сървисес" ЕООД
ЕИК 203725924
Бургас 8016
кв. Сарафово, ул. "Октомври" № 3
тел. +359 878 275 374
[email protected]
[email protected]

ОПЕРАТОР ПО НАЗЕМНО ОБСЛУЖВАНЕ                       

1. Наземно администриране и надзор

Бургас
Варна
   
20 "Ин Тайм" ООД
ЕИК 121094705
София 1592,
район Искър, ул. "Неделчо Бончев" № 41
тел. +359 2 960 9811; +359 894 671 909
[email protected]
[email protected]

ОПЕРАТОР ПО НАЗЕМНО ОБСЛУЖВАНЕ                      

4. Обработка на товари и поща

София    
21 "Мензиес Авиейшън България" ООД                                                                                    Предишно наименование                              "Карго Хендлинг Сървисиз" ООД
ЕИК 203933989
София 1540
бул. "Христофор Колумб" № 1
Летище София, Терминал 1
тел. +359 899 977 540
[email protected]
[email protected]

ОПЕРАТОР ПО НАЗЕМНО ОБСЛУЖВАНЕ                      

4. Обработка на товари и поща

София    
22 "Клик Авиейшън Нетуърк" ЕООД
ЕИК 204420402
Поморие 8200
ул. "Стара Планина" № 10А
тел. +359 886 090 701
[email protected]

ОПЕРАТОР ПО НАЗЕМНО ОБСЛУЖВАНЕ                       

1. Наземно администриране и надзор

Бургас
Варна
София
Пловдив
Заповед № 45-01-605/02.11.2022г. на ГД ГВА, по заявление на "Клик Авиейшън Нетуърк" ЕООД, за период от 12 месеца, считано от 21.11.2022г.  
23 "Лукойл Ейвиейшън България" ЕООД
ЕИК 175015362
София 1303,
район Възраждане,
бул. "Тодор Александров" № 42
тел. +359 2 917 41 71
[email protected] 

ОПЕРАТОР ПО НАЗЕМНО ОБСЛУЖВАНЕ                      

7. Обслужване на въздухоплавателни средства с горива и масла

София
Бургас
   
24 "МТА" ООД
ЕИК 103585396
Варна 9000,
район Одесос, ул. "Котел" № 15
тел: +359 887 425 194
+359 52 602 391; +359 52 602 392
факс: +359 52 505 340
[email protected], [email protected]

ОПЕРАТОР ПО НАЗЕМНО ОБСЛУЖВАНЕ                      

8. Техническо обслужване на въздухоплавателни средства

Бургас
Варна
  Заповед № 45-01-585/04.12.2023 г. на ГД ГВА, по заявление на управителя на "МТА" ЕООД, за отнемане на издадения от ГД ГВА Лиценз № 17-8/24.02.2022 г. на летище Варна и летище Бургас.
25 "Олдес" ЕООД
ЕИК 175067314
с. Бистрица 1444,
община София, област София, ул. Лещава 14
тел. +359 888 774 847

ОПЕРАТОР ПО НАЗЕМНО ОБСЛУЖВАНЕ                      

11. Обслужване на бордния бюфет

София
Пловдив
   
26 "Омега Авиейшън" ЕООД
ЕИК 203078789
София 1574
ж.к. "Слатина", ул. "Венера" № 3, ет. 6, ап. 38
тел. +359 887 815 821; +359 2 945 93 65
[email protected]

ОПЕРАТОР ПО НАЗЕМНО ОБСЛУЖВАНЕ                       

1. Наземно администриране и надзор                                 5. Перонно обслужване на въздухоплавателни средства

София    
27 "ОРБИТ" ЕООД
ЕИК 121184049
София 1528
ул. "Продан Таракчиев" № 16
тел. +359 2 970 63 00
[email protected], [email protected]

ОПЕРАТОР ПО НАЗЕМНО ОБСЛУЖВАНЕ                      

4. Обработка на товари и поща

София   Заповед №45-01-691/13.12.2022 г. по заявление на управляващия директор на „Орбит“ ЕООД за отнемане на издадения от ГД ГВА Лиценз № 12-4/24.02.2022 г.
28 "Панджи 2000" ООД
ЕИК 130150117
Бургас 8016
кв. Сарафово, ул. "Комсомолска" № 5Г, ет. 4
тел. +359 898 666302, +359 56 500048;
факс: +359 56 500065
[email protected]
[email protected]

ОПЕРАТОР ПО НАЗЕМНО ОБСЛУЖВАНЕ                      

11. Обслужване на бордния бюфет

Бургас
Пловдив
   
29 "Сан-трейд" ООД
ЕИК 102071883
Бургас 8001
ул. "Странджа" № 1, вх.Б, ет. 5,
тел: +359 56 800 265; +359 879 650 442
[email protected]
[email protected]

ОПЕРАТОР ПО НАЗЕМНО ОБСЛУЖВАНЕ                      

1. Наземно администриране и надзор

Бургас   Заповед № 45-01-244/08.06.2023 г. по заявление на управителя на „САН-ТРЕЙД“ ООД за отнемане на издадения от ГД ГВА Лиценз № 68-1/24.02.2022 г. 
30 "Силвър Уингс България"ООД
ЕИК 121726749
София 1540,
район Слатина, ул. "Мими Балканска" № 138
тел. +359 888 580 570
[email protected]

ОПЕРАТОР ПО НАЗЕМНО ОБСЛУЖВАНЕ                      

11. Обслужване на бордния бюфет

София
Пловдив       
   
31 "слр-холидей-сървис" ЕООД
ЕИК 204314484
Варна 9000
ул. "Никола Вапцаров" № 5,
ет. 7, офис № 701
тел. +359 52 711 141; +359 879 884 410
[email protected]

ОПЕРАТОР ПО НАЗЕМНО ОБСЛУЖВАНЕ                       

1. Наземно администриране и надзор

Варна
Бургас
   
32 "СПИДЕКС" ООД
ЕИК 121515339
София 1799,
район Младост, жк Младост 2, бл.256Б, ет.4, ап.10
Летище София, бл. 2, ет. 1, ап. 5
тел. +359 2 945 91 36
[email protected] 

ОПЕРАТОР ПО НАЗЕМНО ОБСЛУЖВАНЕ                      

9. Полетни операции и администриране на екипажите

София
Бургас
Варна
Пловдив
   
33 "Суиспорт България" АД
ЕИК 175123719
София 1504,
район Средец, ул.Шипка 36, ет.3
София 1540 бул. "Брюксел" № 1
тел. +359 2 948 86 34
+359 878 347 136
[email protected]
[email protected]
[email protected]

Виктория Христова,
мениджър качество и безопасност
тел. 0878940905

ОПЕРАТОР ПО НАЗЕМНО ОБСЛУЖВАНЕ                      

1. Наземно администриране и надзор
2. Обслужване на пътници
3. Обработка на багажи
5. Перонно обслужване на въздухоплавателни средства
6. Обслужване на въздухоплавателни средства
7. Обслужване на въздухоплавателни средства с горива и масла
9. Полетни операции и
администриране на екипажите
10. Наземен транспорт

София
Варна
Бургас
   
34 "ТУРИСТИЧЕСКА АГЕНЦИЯ СОЛВЕКС" ЕООД
ЕИК 121389755
София 1142,
район Средец, бул. "Васил Левски" № 84
тел. +359 888 306 607
[email protected]

ОПЕРАТОР ПО НАЗЕМНО ОБСЛУЖВАНЕ                      

1. Наземно администриране и надзор

Варна
Бургас
Пловдив
Заповед № 45-01-326/21.07.2023 г. по заявление на управителя на „Туристическа агенция Солвекс“ ЕООД за отнемане на издадения от ГД ГВА Лиценз № 56-1/24.02.2022 г. на летище Бургас, летище Варна и летище Пловдив.
35 "ТНТ България" ЕООД
ЕИК 831856043
София 1528,
район Искър, жк Дружба 1,
ул. "Неделчо Бончев" № 35
тел. +359 2 452 28 01
+359 2 933 91 28
+359 887 650 009
[email protected]

ОПЕРАТОР ПО НАЗЕМНО ОБСЛУЖВАНЕ                      

 4. Обработка на товари и поща

София    
36 "Тотем - 07" ООД
ЕИК 148061195
Бургас 8000
жк Възраждане,
ул.Климент Охридски 44, ет.3, ап.5
тел. +359 887 218 782
[email protected]

ОПЕРАТОР ПО НАЗЕМНО ОБСЛУЖВАНЕ                      

1. Наземно администриране и надзор

София
Бургас
Варна
   
37 "Юнивърсъл Консултинг" ООД
ЕИК 104065772
София 1680,
район Красно село,
жк Борово, ул.Родопски извор 43А, ет.6, ап.19
тел. +359 2 987 60 37; +359 888 600 333
[email protected]

ОПЕРАТОР ПО НАЗЕМНО ОБСЛУЖВАНЕ                      

9. Полетни операции и администриране на екипажите

София    
38 "Юроджет Флайт Сървисиз България" ЕООД
ЕИК 200635585
София 1000,
район Средец, ул. Добруджа 4, ет.2
тел. +359 885642567
[email protected]
[email protected]

ОПЕРАТОР ПО НАЗЕМНО ОБСЛУЖВАНЕ                      

9. Полетни операции и администриране на екипажите

София
Бургас
Варна
Пловдив
Горна Оряховица
   
39 "Гражданско Летище Горна Оряховица 2016" АД
ЕИК 203997422
София 1616,
район Витоша,
ул. "Околовръстен път" № 4 (зад OMV-Бояна)
тел. +359 61 860 031; +359 886 552 088;
+359 888 904 690
[email protected]

ЛЕТИЩЕН ОПЕРАТОР                                           ОПЕРАТОР ПО НАЗЕМНО ОБСЛУЖВАНЕ                      

 1. Наземно администриране и надзор
2. Обслужване на пътници
3. Обработка на багажи
4. Обработка на товари и поща
5. Перонно обслужване на въздухоплавателни средства
6. Обслужване на въздухоплавателни средства
7. Обслужване на въздухоплавателни средства с горива и масла

Горна Оряховица    
40 "Летище Пловдив" ЕАД
ЕИК 115007069
област Пловдив,
община Родопи, с. Крумово 4009,
Летище Пловдив
тел. +359 32 601 113; +359 882 010 508;
факс:+359 32 601 123
[email protected]    

ОПЕРАТОР ПО НАЗЕМНО ОБСЛУЖВАНЕ                      

1. Наземно администриране и надзор
2. Обслужване на пътници
3. Обработка на багажи
4. Обработка на товари и поща
5. Перонно обслужване на въздухоплавателни средства
6. Обслужване на въздухоплавателни средства
7. Обслужване на въздухоплавателни средства с горива и масла

Пловдив    
41 "СОФ Кънект" АД
ЕИК 206155179
София 1592,
район Слатина, бул. "Христофор Колумб" № 1
тел. +359 2 937 2017, 2055, 2056
[email protected]

ОПЕРАТОР ПО НАЗЕМНО ОБСЛУЖВАНЕ                       

1. Наземно администриране и надзор
2. Обслужване на пътници
3. Обработка на багажи
4. Обработка на товари и поща
5. Перонно обслужване на въздухоплавателни средства
6. Обслужване на въздухоплавателни средства
7. Обслужване на въздухоплавателни средства с горива и масла
9. Полетни операции и администриране на екипажите
10. Наземен транспорт

София    
42 "Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт" АД
ЕИК 148045472
Бургас 8016,
ул.Администрация, ет.2, офис 201
Летище Бургас
тел. +359 56 870 201; +359 884 801 923
[email protected]

ОПЕРАТОР ПО НАЗЕМНО ОБСЛУЖВАНЕ                       

1. Наземно администриране и надзор
2. Обслужване на пътници
3. Обработка на багажи
4. Обработка на товари и поща
5. Перонно обслужване на въздухоплавателни средства
6. Обслужване на въздухоплавателни средства
7. Обслужване на въздухоплавателни средства с горива и масла
9. Полетни операции и администриране на екипажите
10. Наземен транспорт

Бургас    
43 "Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт" АД
ЕИК 148045472
Варна 9154,
район Владислав Варненчик, Летище Варна
тел. +359 52 573 349
[email protected]

ОПЕРАТОР ПО НАЗЕМНО ОБСЛУЖВАНЕ                      

1. Наземно администриране и надзор
2. Обслужване на пътници
3. Обработка на багажи
4. Обработка на товари и поща
5. Перонно обслужване на ВС
6. Обслужване на ВС
7. Обслужване на ВС с ГСМ
9. Полетни операции и администриране на екипажите
10. Наземен транспорт

Варна