Заявление за издаване на удостоверение за оператор на лека БЛС