Заявление за трансгранична операция на БЛС в специфична категория