Заявление за извършване на полети с БЛС в забранени/ограничени зони или за резервиране на въздушно пространство за операции с БЛС