Санкции на САЩ спрямо Русия – мерки, касаещи българските оператори

Във връзка с наложени от страна на правителството на САЩ санкции и мерки в областта на контрола върху износа в сферата на авиацията, предоставяме за информация и последващи действия актуален списък с въздухоплавателни средства от трети страни, които са установени, че са под контрола или предоставени на лизинг на Руската Федерация или нейни граждани и съотвено попадат в обхвата на изпълнявания от САЩ контрол върху износа. Съгласно разпоредбите на американските власти, за включените в списъка ВС не следва да се предоставят никакви авиационни услуги, вкл. техническо обслужване, предоставяне на резервни части, зарядки и др. Подробна информация за наложените ограничения може да откриете в приложения списък.

Обръщаме внимание, че неизпълнението на посочените мерки може да доведе до налагане на индивидуални санкции от страна на правителството на САЩ.