Национално учение „Търсене и спасяване при авиационни произшествия и ликвидиране на последствията в зимни алпийски условия“

В периода от 21 до 23 март 2023 г. се проведе Националното учение „Търсене и спасяване при авиационни произшествия и ликвидиране на последствията в зимни алпийски условия“ в района на „Роженски поляни“ обл. Смолян.

Събитието се организира от Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ и Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР, в изпълнение на изисквания на Конвенцията за международното гражданско въздухоплаване, Закона за гражданското въздухоплаване, Националния план за търсене и спасяване при авиационно произшествие и Наредба № 12 на МТС.

В учението се включиха над 100 представители и екипи от ГД ГВА, ДП РВД, ГДПБЗН-МВР, Дирекция „Национална система 112“, ВВС, Планинска спасителна служба, Национален борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт, ОДМВР-Смолян, ЦСМП-Смолян и Община Смолян. Присъстваха и наблюдатели от Военно-въздушните сили на Гърция, с които ГД ГВА проведе и преговори за засилване на сътрудничеството между двете страни в областта на търсене и спасяване при авиационни произшествия.