EASA SIB 2023-05 - Risks Emerging During Summer 2023

Във връзка с публикуван информационен бюлетин по безопасност на EASA EASA SIB 2023-05 - Risks Emerging During Summer 2023, приложим за националните компетентни органи, въздушните оператори, летищните оператори, доставчиците на наземно обслужване, доставчиците на обслужване на УВД/АНО, организациите за техническо обслужване, организациите за управление на поддържането на летателната годност (CAMO) и одобрените организации за обучение (ATO), Ви уведомяваме, че бюлетинът следва своевременно да бъде оценен, да се обърне внимание на идентифицирани рискове и да се набележат мерки за смекчаването им, при необходимост.