Създаване на експертна работна група за дронове

Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ (ГД ГВА) планира да организира среща във връзка с развитието на безпилотната авиация, водещо до множество предизвикателства, свързани с прилагането на нови концепции и технологии, както и необходимостта да се осигурят стабилни условия за пазара на услуги с безпилотни летателни системи (БЛС).

По време на срещата ГД ГВА ще информира заинтересованите страни за текуща дейност, включително за създаването на експертна работна група с обхват на действие цялостна експлоатация на БЛС, която да консултира и подпомага администрацията при изпълнението на действия за подобряване интегрирането на БЛС в авиационната среда.

В тази връзка, молим заинтересованите лица да заявят интерес за участие в срещата в срок до 31.10.2023г. на електронен адрес: [email protected] (препоръчително е от организация да се определят до двама представители). В случай че участващите имат конкретни предложения и проблеми, е необходимо същите да бъдат изпратени предварително за включване и обсъждане по време на мероприятието.

Конкретна дата за срещата ще бъде обявена допълнително на заявилите участие по електронна поща.