Задълбочаване и разширяване дейността на ГД ГВА в Регионалния консултативен комитет за търсене и спасяване при авиационни произшествия в гражданското въздухоплаване

На 08.11.2023 г. в гр. Скопие, Република Северна Македония се проведе заседание на Управителния съвет на Регионалния консултативен комитет за търсене и спасяване при авиационни произшествия в гражданското въздухоплаване (RASARAC), в който членуват Босна и Херцеговина, Република България, Република Северна Македония, Република Сърбия, Черна гора, Словашка република, Република Словения и Република Хърватия.
От страна на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ (ГД ГВА) на Република България в заседанието на управителния съвет участва г-жа Анелия Маринова, главен директор на ГД ГВА. Заседанието на Управителния съвет се предхождаше от шестмесечна дейност на работни групи по направления: подготовка на международно споразумение, оперативни процедури, тренировки и надзор.
Сред основните точки в дневния ред бяха:

  1. Обсъждане напредъка по подписване на Рамковото споразумение за търсене и спасяване при авиационни произшествия;
  2. Обсъждане на напредъка по присъединяване на страните членки от RASARAC към Меморандума за разбирателство в областта на търсене и спасяване с ЕВРОКОНТРОЛ и предстоящото подписване на протокол за присъединяването на Република България;
  3. Подписване на Меморандум за разбирателство между RASARAC и Организацията за обучение на Обединените авиационни власти (JAA TO);
  4. Подписване протокол за присъединяването на Република Албания, като пълноправен член на RASARAC;
  5. Обсъждане на процедурите по предаване от Република Северна Македония и приемане от Република България на ротационното председателство за 2024 г.

Активното участие на ГД ГВА в Регионалния комитет за търсене и спасяване при авиационни произшествия в гражданското въздухоплаване е от изключително значение за засилване на сътрудничеството и координацията между държавите в региона, а също така и за предоставяне на по-качествена услуга по търсене и спасяване на авиационната индустрия.