България пое председателството през 2024 г. на Регионалния консултативен комитет за търсене и спасяване при авиационни произшествия в гражданското въздухоплаване (RASARAC)

На 25.01.2024 г., на официална церемония в град София, Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ пое от Република Северна Македония ротационното председателство на Регионалния консултативен комитет за търсене и спасяване при авиационни произшествия в гражданското въздухоплаване (RASARAC). Редом с тези на България, в комитета членуват и националните органи, пряко отговорни за авиационно търсене и спасяване на Албания, Босна и Херцеговина, Република Северна Македония, Република Сърбия, Черна гора, Словашка република, Република Словения, Република Хърватия и Унгария. България е член на комитета от 6 октомври 2021 г. насам.

Българското председателство на комитета през 2024 г. е включено като мярка 16.2.2.41 от правителствената Програма за управление на Република България за периода юни 2023г. - декември 2024 г.

В рамките на председателството предстои организиране и провеждане на заседания на Управителния съвет и на експертните работни групи в комитета, работещи по въпросите за транс-гранично сътрудничество, оперативни процедури и споразумения, обучение и подготовка, надзора по търсене и спасяване.