На 02.04.2024 г. е публикувано Методическо указание за управление на несъответствията № МУ.НС.001-01 от 31.03.2024 г.

На 02.04.2024 г. е публикувано Методическо указание за управление на несъответствията № МУ.НС.001-01 от 31.03.2024 г., приложимо за всички организации одобрени съгласно Част – САМО и Част-145 от Регламент (ЕС) 1321/2014 г. на Комисията от 26 ноември 2014 година. С указанието може да се запознаете ТУК.