Международна дейност

Двустранно и многостранно сътрудничество

Отдел „Безпилотни летателни системи, международна дейност и иновации“ координира и осъществява дейността на ГД ГВА във връзка с международните договори и международните отношения на Република България в областта на въздушния транспорт със страни от и извън ЕС.

Координация по въпросите на ЕС

Отдел „Безпилотни летателни системи, международна дейност и иновации“ осъществява координация на дейността на ГД ГВА във връзка с изпълнението на задълженията, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз и в международни организации и форуми в областта на гражданското въздухоплаване.

Участие в международните организации в областта на гражданското въздухоплаване

Списък на международните организации, форуми и институции:

Международна организация за гражданска авиация (ICAO) 

Европейска организация за безопасност на въздухоплаването (EUROCONTROL)  

Европейска конференция за гражданска авиация (ECAC)                    

Европейска Комисия (ЕК)                                                           

Агенция за авиационна безопасност на Европейския съюз (EASA)

Генерална дирекция „Мобилност и транспорт“ (DG MOVE)