Моля, регистрирайте се в платформата за задаване на въпроси на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ като попълните настоящия формуляр.

За да завършите успешно Вашата регистрация е необходимо да се уверим, че посоченият е-mail адрес е Ваш. Моля да последвате линка, който  ще получите във Вашата електронна поща.

Регистрирай Физическо лице

The email address is not made public. It will only be used if you need to be contacted about your account or for opted-in notifications.
Several special characters are allowed, including space, period (.), hyphen (-), apostrophe ('), underscore (_), and the @ sign.
Your virtual face or picture.
One file only.
800 KB limit.
Allowed types: png gif jpg jpeg.
Images larger than 1024x1024 pixels will be resized.